Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd :

Ønsker ikke at Vesterålen skal slå politisk mynt om helikopterbase

Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd aksepterer ikke flytting av ambulansehelikopterbasen fra Evenes.

PÅ LAG: Tor Asgeir Johansen i Ofoten regionråd og Eva Ottesen i Sør-Troms regionråd var samlet i Narvik tirsdag, og reagerer på Vesterålens kuppforsøk av ambulansehelikopterbasen. Foto: Tone A. Karlsen 

Nyheter

Begge regionrådene tar sterkt avstand fra at det nå slås politisk mynt på lokaliseringen av ambulansehelikopter på Evenes. Sammen har de skrevet brev til ledelsen i Helse Nord og i Luftambulansetjenesten HF.


Jonni Solsvik om lokaliseringsdebatten når det gjelder baseplassering av luftambulanse:

– Lokaliseringsdebatten må først og fremst være et spørsmål om hva som tjener pasientene best

Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, mener at man ikke må glemme det menneskelige aspektet i debatten om plasseringen av basen til luftambulansen.

 

Før helga uttalte lederen i Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik at de vil ha et eget møte med Helse Nord for å flytte basen til Stokmarknes lufthavn, gunstig nær sykehuset på Stokmarknes.

Etablert i 2015

Ambulansehelikopterbasen ble etablert på Evenes i 2015, men må innen våren 2019 ut av lokalene de i dag leier av Forsvaret på Evenes, ettersom bygget skal tas i bruk i utbyggingen av Evenes flystasjon.

– Det oppfordres til at det fortsatte fokus må være liv og helse til innbyggerne i regionen, skriver leder Sør-Troms regionråd, Helene Berg Nilsen og leder Ofoten regionråd, Tor Asgeir Johansen, på vegne av de to regionrådene.


Luftambulansen får ikke bli på Evenes

Luftambulansetjenesten kan likevel ikke bygge ny ambulansehelikopterbase inne på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

 

Grundig

De viser til at den grundige utredningen som lå til grunn for Helse Nords beslutning i 2013, må fortsatt være basis når den videre driften av ambulansehelikopterbasen skal besluttes av styret i Helse Nord RHF.

– Da Helse Nord RHF vedtok denne plasseringen i 2013 var tilbudet til innbyggerne i regionen den tyngst veiende grunnen. I de tre årene basen har vært i drift har fagmiljøene bare fått bekreftet at lokaliseringen på Evenes er den beste for ivaretakelse av liv og helse, slås det fast fra Sør-Troms og Ofoten.

Regionrådene vil henstille sterkt til at ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland videreføres ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.