Betinget fengsel for ruskjøring

En mann er dømt til betinget fengsel og bot for ruskjøring.
Nyheter

Mannen sto tiltalt for tre forhold i Vesterålen tingrett:

  • For brudd på Vegtrafikkloven for at han i august i fjor ble stoppet da han kjørte bil til tross for at han var påvirket av alkohol.
  • For at han på samme kjøretur ikke hadde gyldig førerkort.
  • For at han på samme kjøretur ble pågrepet med to gram amfetamin.

Mannen i midten av trettiårene avga en uforbeholden tilståelse i retten.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 35 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år, samt en bot på 34.000 kroner.

Retten så på tilståelsen som formildende og kom i lys av dette frem til å ilegge mannen en betinget fengselsdom på 30 dager, med prøvetid på to år.

Mannen ble også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner. Han ble også ilagt sperrefrist for retten til å kjøre bil i 15 måneder.