Willfred Nordlund kaller utspillet respektløst

Frp-politiker skjønner ikke poenget med å kjempe mot storfylke i nord

Forslaget om å stanse Finnmark-Troms er spill for galleriet, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp) rett før hun og resten av kommunalkomiteen reiser til Finnmark.

Det varslede Sp-forslaget til Stortinget i høst om å stanse sammenslåingen mellom Finnmark og Troms er bare spill for galleriet, sier Frps Kari Kjønaas Kjos rett for hun og resten av kommunalkomiteen reiser til Finnmark.   Foto: Audun Braastad / NTB Scanpix

Nyheter

– Jeg skjønner ikke poenget. Muligens bortsett fra å skape oppmerksomhet, sier Kjos om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums varslede forslag til Stortinget i høst om å stanse sammenslåingen mellom Finnmark og Troms.

– Saken er avgjort. Når det forrige Stortinget har gjort et vedtak og det neste har bekreftet at de er enige, da blir det litt dumt, sier Kjos til NTB.


Mæland venter med Troms-Finnmark til stortingsbehandling i høst

Kommunalminister Monica Mæland (H) legger prosessen med sammenslåing av Finnmark og Troms på is fram til stortingsbehandling i høst.

 

Møter motstandere

Mandag reiser hun og resten av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité på en tredagers tur til Finnmark. Der skal de blant annet møte fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) – en innbitt forkjemper for at Finnmark skal bestå som eget fylke.


 

Kjos regner likevel ikke med å få noen nye argumenter som vil gjøre at hun endrer oppfatning.

– Nei, egentlig ikke, sier hun, og legger til at komiteen også skal besøke grensestasjonen på Storskog mot Russland og Sametinget i Karasjok, blant annet.

Respektløst

Komitékollega Willfred Nordlund fra Senterpartiet avviser at partiet driver med spill.

– Finnmarkingene har sagt klart fra hva de mener om denne tvangen. Frp har programfestet at de vil ha mer bruk av folkeavstemninger, men det gjelder åpenbart ikke i denne saken. Jeg syns Kjos uttaler seg respektløst overfor finnmarkingene, sier han til NTB.

– Men Kjos kan kanskje ha godt av et møte med finnmarkingene og en næropplevelse av de enorme avstandene i fylket, legger han til.

– Hestehandel

Komitéleder Karin Andersen (SV) sier hun har et lite håp om at Stortinget i høst kan ende med å skrote sammenslåingen mellom Finnmark og Troms. Med strek under lite:

– Hadde det enda hjulpet om de som har gjort disse totalt meningsløse vedtakene hadde lyttet til dem dette gjelder, så ja, men det tviler jeg på. Regionreformen handler om hestehandel mellom regjeringen og KrF og ikke om hva som er til beste for dem som er berørt, sier Andersen til NTB.

– Egentlig er det bare å ta til vettet og snu, legger hun til.


Truet med å bli sortlendinger - berget barnehage

Befolkningen på Flesnes gjorde det klart at de ikke ville finne seg i en nedleggelse av barnehagen. Etter trusler om å søke seg til Sortland fikk de full støtte og ekspressbevilget 336.000 kroner til videre drift av oppvekstsenteret.

 

– Særegent

Nordlund trekker fram store avstander, fylkeskommunens ansvar for arealforvaltning og det grenseoverskridende samarbeidet med Russland helt ned på lokalpolitisk nivå.

– Dette er noe av det som er helt særegent for Finnmark. Selv jeg som er fra Nordland, er blitt overrasket over avstandene i dette fylket. Dersom man tror at nordområdepolitikk og barentssamarbeid, arealplanlegging eller næringsutvikling blir styrket ved å flytte makten til Tromsø, så tar man feil, sier han.

Skritt mot nedleggelse?

Statsminister Erna Solberg (H) har overfor NTB pekt på at større regioner vil styrke kompetansemiljøene – til beste for innbyggerne. Derfor går det en nedre grense for hvor få innbyggere et fylke kan ha, og Finnmark ligger langt under, lyder argumentasjonen.


Frps fylkeslag i nord krever svar om Sandberg

Fylkeslederen i Troms og Finnmark Frp har bedt partileder Siv Jensen innen mandag si om partiledelsen fortsatt har tillit til Per Sandberg.

 

Andersen tror regjeringen egentlig har en annen agenda.

– Denne reformen er en så dårlig løsning at Høyre og Frp kanskje ser det som et første skritt på veien mot å legge ned fylkene helt. Jeg er forferdet over at Venstre og KrF mener det er en god idé å bli med på et slikt makkverk med to partier som aldri har lagt skjul på at de ønsker å avvikle fylkene, sier Andersen.

Varsler 19. oktober

Kommunal- og regionaldepartementet opplyser til NTB at regjeringens forslag til oppgavefordeling, altså hva de nye regionene skal få ansvaret for, kommer fredag 19. oktober.

I mellomtiden sitter regjeringspartiene og KrF for tiden i forhandlinger om en løsning på regionreformen, ifølge Nationen. Dersom forhandlingene fører til enighet og avklarer oppgavespørsmålet, kan det parkere andre forslag allerede før de fremmes i Stortinget, skriver avisen.


Hisser på seg nordlendinger

Torsdag trosset Finnmark fylkesting Stortinget og nektet å utnevne medlemmer til Fellesnemnda.