Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, reagerer på at finansministeren varsler kutt i eindomsskatten:

– Hvis regjeringen får flertall, vil det få dramatiske konsekvenser

Finansminister Siv Jensen (Frp) sa onsdag kveld at regjeringen ønsker å redusere kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fra sju til fem promille. Dette kan få store konsekvenser for 67 kommuner, deriblant Hadsel, Sortland og Andøy.

Jonni Solsvik (H), ordfører i Andøy, reagerer kraftig på finansminister Siv Jensens varslede kutt i eiendomsskatten.  Foto: ARO

Nyheter

Vesterålskommunen dette kan få størst konsekvens for er Hadsel, som har en eiendomsskatt på sju promille. Forslaget ble lagt frem en og en halv uke før statusbudsjettets forslag legges frem. Skulle dette få flertall får Hadsel kommune et kutt på 8,4 millioner kroner i året, ifølge VG.


– Eiendomsskatten berger økonomien i Sortland

Uten eiendomsskatt hadde Sortland hatt store underskudd i økonomien.

 

Mens Hadsel kommune ligger på 8. plass på VGs tabell over kommuner som kan bli rammet, ligger Sortland på 14. plass og kan få kutt på 5,4 millioner kroner årlig. Andøy ligger på 23. plass, og kan få kutt i eiendomsskatten på 3,7 millioner kroner årlig. Alle de tre vesterålskommunene har i dag sju promille i eiendomsskatt.


Hadsel kommune får 28,2 millioner kroner fra Havbruksfondet:

– Viktig at kommunene får en kompensasjon

Mandag klokken 13:00 ble det klart hvor mye penger hver enkelt kommune i Norge får utbetalt fra Havbruksfondet. For Hadsel kommune vil denne utbetalingen være på i overkant av 28,2 millioner kroner i år.

 

– Dette betyr i realiteten at vi gjør det vanskeligere for kommunene å utskrive eiendomsskatt på høyeste nivå. Ingen kommuner får lov til å ha mer enn fem promille i skatt på boliger og hytter. De som har seks eller syv promille, må kutte skattesatsen, sier finansminister Siv Jensen til VG.

– Svært spesielt

Ola Morten Teigen, rådmann i Hadsel kommune sier til VOL at han ikke synes noe om forslaget.

– Jeg synes det er svært spesielt at man går så direkte inn og begrenser det kommunale selvstyret, sier Teigen til VOL.

Teigen sier at det er snakk om en gammel lov som kommunene har tilpasset seg til.

REAGERTE: Rådmann Ola Morten Teigen.  Foto: Atle Nielsen

 

– Denne loven gjør det mulig for kommunene å bestemme om man skal ha et høyrere tjenestetilbud i kommunen som innbyggerne må være med å finansiere, eller om man skal ha et lavere avgiftsnivå med et lavere tjenestetilbud. Hadsel kommune har vedtatt at vi ønsker å tilby best mulige tjenester til innbyggerne våre, og dermed har vi eiendomsskatt, sier Teigen.


Har oppskriften klar for hvordan eiendomskatten i Hadsel kan reduseres

Eiendomsskatt i Hadsel har vært et betent tema det siste årene, der flere innbyggere mener at de har blitt taksert feil. Nå ønsker kommunen å redusere eiendomsskatten.

 

Ifølge rådmannen vil 8,4 millioner kroner, som kommunen kan få i kutt, kunne finansiert mye.

– For vår del vil det kunne finansiert over en sykehjemsavdeling, for å sette det i perspektiv. Dermed vil dette mulige kuttet ha stor betydning, slår han fast.

– Den eneste retten vi som kommuner har

Ordfører i Andøy kommune, Jonni Solsvik (H), er i likhet med Teigen lite tilfreds med dette mulige kuttet i eiendomsskatten.


Uenig med ordfører Siv Aasviks versjon av utviklingen til eiendomsskatten i Hadsel:

– Ap må snart ta ansvar

– Ansvaret for økningen i eiendomsskatt fra 2015 til i dag ligger ene og alene hos Hadsel Arbeiderparti, Senterpartiet og SV, mener Jan Steffensen fra Melbu og omegn samarbeidsliste (MOS).

 

– Eiendomsskatten er den eneste retten vi som kommuner har til å kunne kreve inn skatt fra våre innbyggere. Å kutte i vår mulighet til å kreve inn denne er jeg veldig lite tilfreds med. Regjeringen går da aktivt inn og reduserer lokaldemokratiets selvråderett og kommunenes, slår Solsvik fast da VOL snakker med han.

Solsvik sier at han i utgangspunktet ikke er for eiendomsskatt, blant annet fordi at han mener det er et usosialt system.

– Da vi la frem forslaget om å innføre eiendomsskatt til kommunestyret og folket i sin tid, var det slik at hvis vi ikke innførte denne skatten ville det få store konsekvenser for oss og innbyggerne. Vi hadde måttet kutte nærmest til det uforsvarlige, sier han.

Store konsekvenser og nærmest uforsvarlige kutt mener han at det også kan få nå hvis dette blir en realitet.

– Hvis regjeringen får flertall for det vil det få dramatiske konsekvenser, ikke bare for Andøy, men for mange kommuner. Det hadde blitt noe annet hvis staten på noe vis hadde kunne kompensert for dette kuttet ville det ha blitt noe annet, men det er ikke en mulighet, sier ordføreren til VOL.

Det har ikke lyktes VOL å få kommentar fra Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland kommune.