Regjeringen ønsker i statsbudsjettet for 2019 å bruke 1,9 milliarder på skredsikring:

Vil bruke 150 millioner kroner på rassikring i Nordland

I dag ble det klart at regjeringen foreslår at de i neste års statsbudsjett skal bruke nær 1,9 milliarder kroner på skredsikring av riksveier og fylkesveier i Norge. Nordland vil i så fall få nest mest av den kaka.
Nyheter

Dette melder Trønder-Avisa (krever pålogging).

Nordland med nest mest

Det er Sogn og Fjordane som trolig vil få bevilget mest penger, 208 millioner kroner. Nordland vil, med 105 millioner kroner, få bevilget nest mest.


Foreslår tunnel til 263 millioner kroner for å sikre veien

For å sikre veien mellom Andenes og Bleik mot ras, foreslår fylkeskommunen å bygge tunnel til en kostnad av 263 millioner kroner.

 

– Nordland har mange skredutsatte veistrekninger, slik at denne bevilgningen vil hjelpe godt på å få skredsikret enda flere Nordlandsveier, sier stortingsrepresentant og medlem av transport og kommunikasjonskomiteen, sier Jonny Finstad, i en pressemelding.


Så mye vil fylkesveiprosjektene muligens få bevilget

* Sogn og Fjordane: 208 millioner kroner

* Nordland: 105 millioner kroner

* Finnmark: 86,7 millioner kroner

* Troms: 80,5 millioner kroner

* Hordaland: 74,4 millioner kroner

* Møre og Romsdal: 74,4 millioner kroner

* Trøndelag: 72,4 millioner kroner

* Vest-Agder: 20,4 millioner kroner

* Telemark: 19,4 millioner kroner

* Oppland: 15,3 millioner kroner

* Buskerud: 14,3 millioner kroner

* Hedmark: 6,1 millioner kroner

* Akershus, Aust-Agder, Oslo, Rogaland, Vestfold og Østfold får ingenting.

I tillegg til de øremerkede statlige midlene kommer refusjon av merverdiavgift som fylkeskommunene mottar for sine investeringer.

 

Nær 1,1 milliarder kroner skal gå til sikring av riksveier, og de resterende 800 millionen skal gå til sikring av fylkesveiene.


Tussen på fylkesveg 915 i Bø:

Kan være større skredfare enn beregnet

At det faller ned stein på veien ved Tussen i Hovden på fylkesveg 915 er ikke et ukjent fenomen. Statens vegvesen har i perioden fra 2003 til 2018 registrert 13 steinnedfall på veien rundt Tussen, men de fastboende sier at dette er et helt feil bilde av situasjonen.

 

Arne Ivar Mikalsen, fylkestingsrepresentant for Venstre, samt kommunestyre- og formannskapsmedlem i Hadsel Kommune, er svært tilfreds med regjeringens offensive satsing på skredsikring.


– Vet ikke hva som må til før at de gjør noe

Mandag raste det atter en gang ut stein i veien ved Tussen i Hovden på fv 915. Ifølge Elin Dahl har dette skjedd oftere de siste årene. – Jeg vet ikke hva som skal til før at de gjør noe. Må man mase hver dag eller må det i verste fall skje en ulykke? spør hun.

 

– Dette vil bidra til å gjøre Nordlandveiene tryggere, sier han.

Nesten en dobling

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 er det lagt opp til et årlig gjennomsnitt for skredsikring av riksveier på om lag 590 millioner kroner den første seksårsperioden. Med de foreslåtte bevilgningene på 1,1 milliarder kroner er dette nesten dobbelt så mye.


Mange innspill på folkemøte om rassikring på Bleik:

-Burde gå for fylling i sjøen

Rolf Solvoll mente at rassikringsalternativet med fylling i sjøen burde være et fint kompromiss for de som hadde ønsket seg skredoverbygg langs dagens vei.

 

Nordland Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre  mener at regjeringen er godt i rute med å oppfylle NTP med disse bevilgningene.

– Dette viser at regjeringen følger opp den svært ambisiøse satsingen i Ntp. Også på dette samferdselsområdet setter regjeringen historiske bevilgningsrekorder, sier Hanne Dyveke Søttar, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet i pressemeldingen.