Nytt tilbud til kreftpasienter i Vesterålen

Fra midten av november av, får kreftpasienter som er plaget av såkalt fatigue etter kreftbehandling, få tilbud om kurs og oppfølging ved Nordlandssykehuset i Vesterålen.

Kursleder Anne Elisabeth Solsem og rådgiver Ragna Renna er glade for å kunne tilby kreftpasienter dette kurset. 

Nyheter

Fatigue er en opplevelse av å være trett og sliten, der man også kan oppleve nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker. Denne bivirkningen av kreftbehandling påvirker ofte hverdagslivet til dem som er rammet. Kurset er et samarbeid med kirurgisk ortopedisk klinikk og Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset i Vesterålen.

Kursleder er fagsykepleier Anne Elisabeth Solsem. I en pressemelding forteller hun at målet med kurset er å hjelpe voksne kreftpasienter med fatigue etter kreftbehandling til å mestre hverdagen. Det legges til rette for at kursdeltagerne skal få en bedre forståelse for egen sykdom og bli oppmerksomme på egne ressurser.

– Det er en stor påkjenning både for pasientene selv, men også pårørende å leve med fatigue etter kreftbehandling. Å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer, er av stor nytteverdi. Samtidig er det å få møte helsepersonell og dermed øke egen kunnskap om fatigue, viktig for å bedre kunne leve med denne utfordringen, sier rådgiver og kreftsykepleier ved LMS i Vesterålen Ragna Renna i pressemeldingen.

Tilstede på kurset vil det være lege, psykolog, kreftsykepleier, fysioterapeut og en erfaren brukerrepresentant. Det settes også av tid til erfaringsutveksling. For å delta på kurset må en henvises fra lege.