Splittet KrF-ledelse – kvinneleder mener krefter trekker partiet mot venstre

Sentralstyret i KrF er delt i synet på samarbeid med Ap og Sp. Lederen i KrF Kvinner mener krefter utenfor «det ordinære apparatet» forsøker å påvirke partiet.
Nyheter

KrFs landsstyre har besluttet å innkalle til ekstraordinært landsmøte for å avgjøre hvem partiet skal samarbeide med videre. Møtet holdes 2. november.

Ann Kathrine Skjørshammer sier til Dagens Næringsliv at de hun har i tankene er andre enn fylkeslagene og representantskapet. Hun vil likevel ikke si konkret hvem hun mener, men sier hun ikke tror det er tilfeldig at partileder Knut Arild Hareide kom med boken sin to dager før landsstyremøtet.

– Det er i hvert fall noen som prøver å påvirke partiet. Beviset på det er at man har en partileder som går mot nestlederne sine. Hvis man velger rådgivere som er fra Agenda og vil drive partiet til venstre, så velger man sin påvirkning, sier hun.

Hareides rådgiver Emil André Erstad har fortid i Tankesmien Agenda, som har tilknytning til Arbeiderpartiet. I sin nye bok «Det som betyr noe» takker Hareide Erstad for hans bidrag i «det forberedende arbeidet» med boken.

Delt sentralstyre

Sammen med Skjørshammer, er nestlederne Kjell-Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad samt tre andre sentralstyremedlemmer – Tove Welle Haugland, Hans Fredrik Grøvan og Martine Tønnessen – skeptiske til Hareides råd. Sentralstyremedlemmene Svein Iversen, Dag Sele, Hilde Ekeberg, Karin Bjørkhaug, Erik Lunde og Hilde Frafjord Johnson støtter på sin side partilederen, skriver Klassekampen.

KrF-lederen kommer også med kritikk av Frp i boken og skriver at partiene ligger langt unna hverandre når det gjelder «inkludering og respekten for menneskeverdet, solidariteten med sårbare, kampen for en mer rettferdig verden og forvalteransvaret for natur og miljø».

– Jeg støtter Hareide. Jeg tenker også at det er umulig for KrF å sitte i regjering med Frp, sier Ekeberg.

AUF-krav

AUF-leder Mani Hussaini sier det er visse verdispørsmål Ap ikke kan fire på dersom KrFs landsmøte åpner for samarbeid.

– Det gjelder abortloven og prinsippet om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det er ekteskapsloven og de homofiles rettigheter, sier Hussaini til Aftenposten.

Partisekretær i moderpartiet Ap, Kjersti Stenseng, kunne for ett år siden ikke tenke seg et varig politisk samarbeid med noen av sentrumspartiene.

– Jeg drar spesielt fram at Venstre og KrF står for langt fra Ap til å inngå i et forpliktende samarbeid, sa Stenseng da. Nå er hun mildere stemt, ifølge Dagens Næringsliv. Stenseng påpeker at uttalelsen kom på et tidspunkt da KrF var en del av et forpliktende samarbeid på høyresiden.

– Mens Venstre har bekreftet at de er et parti på høyresiden og gått inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, har KrF fristilt seg fra de borgerlige partiene og vendt seg til opposisjonen i flere saker.