Næringsministeren ønsker båtvante barn

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker en regelendring slik at barnehager og skoler fortsatt får ta med barn ut i båt.
Nyheter

Den siste tiden har det vært en rekke oppslag om at barneskoler, leirskoler og barnehager ikke lenger kan ta med seg barna ut i båt. Torbjørn Røe Isaksen ønsker å finne en ny og bedre løsning, og har bedt Sjøfartsdirektoratet om å se på en regelendring.

I 2009 kom det en ny forskrift som satte strengere krav til båtfører og bruk av båt. Forskriften gjorde at barnehager og skoler som benytter seg av båt betraktes som næringsvirksomhet. Dermed krever det at de ansatte må ta fritidsbåtskippersertifikat, som er svært omfattende.

Endringen som kom i 2009 er heller ikke svært godt kommunisert, slik at flere barnehager, skoler og leirskoler har fortsatt å benytte seg av båter til læring, oppdagelser og utflukter til tross for kravene. Flere av disse er den siste tiden blitt tvunget til å la båtene bli værende på land.

Koster for mye

Røe Isaksen forteller at flere barnehager og skoler legger bort muligheten til å ta i bruk båt, fordi de ifølge barnehagene ikke klarer å oppfylle kravene som er stilt fra Sjøfartsdirektoratet. I tillegg er kostnadene til det pålagte fritidsbåtskippersertifikatet svært kostbart.

– Det er veldig synd. Jeg ønsker at barn skal kunne lære om sjøen, være på sjøen og ha glede av å være på vannet. Derfor har jeg sagt til Sjøfartsdirektoratet at vi må se på regelverket, sier han.

Røe Isaksen håper det lar seg gjøre å få til et regelverk som ivaretar sikkerheten til barna i kombinasjon med at barnehager og skoler får fortsette å bruke båt.

– Jeg har sagt at dette bør være ferdig innen 2019, og fram til det mener jeg at alle som benytter seg av båter i barnehage og skoler, kan ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet og eventuelt få en dispensasjon.

Fornuftige, men ikke urimelige krav

Røe Isaksen er opptatt av at bruk av båt i barnehager og skoler er svært god læring for barna, men understreker at det samtidig er viktig å sørge for barnas sikkerhet i opplæringssituasjonen.

Han mener derfor det handler om at vi må sette noen fornuftige, men ikke urimelige krav for båter med inntil 12 passasjerer.

– Det må være et regelverk som gjør at det ikke blir full stopp for alle skoler og barnehager som har lyst til å benytte seg av båt.