Vesterålen regionråd:

– Må få barnehus lokalt for å ivareta verdigheten til de yngste ofrene

Politikerne i Vesterålen regionråd er krystallklare når det kommer til et barnehus for Vesterålen.

Regionrådet i møte på Sortland.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Nyheter

– Det handler om verdige forhold. Jeg er selv mye og flyr. Ofte kommer jeg over situasjoner hvor jeg ser det er barn og unge i sitt livs største krise som sitter i et fullt fly på vei til barnehuset i Bodø. Det er ikke verdig, sier ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik.


Hva er barnehus

Statens Barnehus er hovedsakelig et tilbud til barn og ungdom, samt voksne med psykisk utviklingshemming, som kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. 

Det er til nå opprettet 11 barnehus spredt omkring i Norge. De ligger i Bergen, Bodø, Hamar, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Anmeldelse

Tilbudet til barn og ungdom gjelder i de tilfellene der det foreligger en politianmeldelse. Dette er bare en av grunnene til at det er svært viktig å politianmelde saker om vold og seksuelle overgrep. I slike saker vil fornærmede som regel ha krav på bistandsadvokatdekket av staten som blant annet kan hjelpe til med å kontakte politiet. Anmeldelsen rettes til fornærmedes lokale politistasjon. Du kan lese mer om hvordan du anmelder et overgrep og hva som skjer etter anmeldelsen ved å trykke på lenkene.

Tilrettelagte avhør

Når et forhold angående vold eller seksuelle overgrep er anmeldt til politiet, er det politiets oppgave å avhøre fornærmede på Statens Barnehus. Når politiet bestemmer seg for å gjøre et avhør, kontakter de sitt lokale barnehus og fastsetter en dato. Statens Barnehus planlegger og forbereder da mottakelse av den som skal avhøres, samt tilrettelegger for avhøret, i samarbeid og i dialog med politiet.

Avhøret skjer gjennom et såkalt tilrettelagt avhør. Samtalen blir da filmet og sendt til et annet rom der en avhørsleder, advokater og andre fagpersoner ser og hører på. De ansatte hos Statens Barnehus har bred kompetanse og erfaring innen psykisk helse og barnevern, og vil tilby støtte til både fornærmede og pårørende underveis og i etterkant av avhør.

Råd og veiledning 

I tillegg til å hjelpe barn og unge som har vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep, kan privatpersoner og offentlige instanser kontakte Statens Barnehus for råd og veiledning i anonyme og uavklarte saker. Hvordan dette tilbudet er utformet varierer mellom de ulike barnehusa. Enkelte har egne team for konsultasjon, mens andre tilbyr hovedsakelig råd og veiledning anonymt per telefon.

Utadrettet virksomhet

Statens Barnehus har en utadrettet virksomhet der de arbeider for å formidle kunnskap innen feltet, fremme samarbeid med andre instanser og styrke barns rettssikkerhet. En del av deres oppgaver er dermed også å delta i ulike fora, drive undervisning og møtevirksomhet med ulike instanser.

(Kilde: Overgrep.no)

 

Hanne Skare og Trond Olsen var fredag i regionrådet for å snakke om temaet. Skare kunne fortelle at barnehuset i Bodø mener man er bedre tjent med å jobbe med gode flyforbindelser til Bodø. 


Møtte departementet om barnehus på Sortland

Ordfører Tove Mette Bjørkmo og helse- og omsorgssjef Sture Jaobsen, møtte tirsdag justis- og beredskapsdepartementet om etablering av barnehus på Sortland.

 

– Det er enklere for fagfolk å bevege seg ut av Bodø og komme hit, enn det er for ofrene å komme til dem.

Barnehuset regionrådet ønsker, er likt det som finnes i Mosjøen. Her reiser fagfolk nedover til Mosjøen når det er en hendelse hvor de kan utføre avhør lokalt.

– Jeg vet barnehuset har gode erfaringer med Mosjøen og den måten å gjøre det på, men jeg vet også at det er vanskelig med tanke på ressurser. Jeg tror det er der vegringen ligger, eventuelt, sier hun.


1.275 saker for politiet i 2017

Politiinspektøren: – Flere sedelighetssaker i 2017

– Fjoråret var et år på det jevne, men det er bekymringsfullt med økning i antall sedelighetssaker, sier politiinspektør Per Erik Hagen, som er leder for politiet i Lofoten og Vesterålen.

 

Hun fikk støtte fra Jonni Solsvik, ordfører i Andøy:

– De barn og unge som trenger disse avhørene, skal ikke utsettes for belastningen det er å reise til Bodø. Derfor mener jeg helt klart at dette er noe vi skal jobbe for.

Tove Mette Bjørkmo har tidligere vært i samtaler med justis- og beredskapsdepartementet om barnehus. Etter det VOL forstår er det aktuelt med et barnehus i enten Narvik, Ofoten, Lofoten eller Vesterålen, men at det er åpent hvor dette skal ligge.