Dømt for å ha skadet person med slagvåpen

Tidligere i år, skadet en vesteråling en annen mann med et slagvåpen. Vedkommende måtte sys på legevakta og ble sykmeldt som følge av hendelsen.
Nyheter

Bakgrunnen for basketaket var at den domfelte bad om bistand til å måke frem en bil, en forespørsel han fikk avslag på. Deretter oppsto basketaket, som resulterte i at den andre mannen ble slått med batongen i hodet. Slaget førte til et dypt kutt som ble behandlet på legevakta.

I rettens vurdering heter det at bruk av batong som slagvåpen, vurderes som et farlig redskap. Retten poengterer at den fornærmede ble angrepet før han rakk å komme ut av boligen, og at angrepet fortsatte da han åpnet døra og ba angriper om å roe seg ned.

Den tiltalte kom til stedet i egen bil og opplyste retten om at han hadde hatt sjåfør, en forklaring retten ikke festet lit til. Samboeren til den fornærmede hadde sett tiltalte da han kom kjørende, og hun var klar på at han ikke var alene i bilen. Blod og urinprøve tatt av tiltalte samme dag, viste at han hadde vært påvirket av flere rusgivende stoffer som regnes som narkotika.  Analysen viste at tiltalte var påvirket av narkotika tilsvarende mer enn 1,2 promille alkohol da han kjørte bil.

I fjor høst, var mannen også involvert i en annen hendelse som han ble dømt for. Da kom han i diskusjon med en kvinne utenfor en dagligvarebutikk på Stokmarknes. I den forbindelse tømte han iskaffe over hodet hennes, og som førte til at dunjakken hennes ble ødelagt. Han skal også ha tilsølt bilen hennes.

Mannen dømmes til fengsel i sju måneder. I tillegg får han en bot på 22.500 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Han må også betale 45.050 i skadeerstatning til den fornærmede innen to uker av forkynnelse av dommen.

Han dømmes også til å betale kr 1.998 i skadeerstatning til kvinnen innen to uker fra forkynnelse av dommen.

Han fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i en periode på to år, og pålegges å ta ny førerprøve når perioden er omme. Mannen må også gi fra seg slagvåpenet sitt, samt at han må betale sakens omkostninger på 3.000 kroner.