Vesterålen kulturutvalg:

Markerer to jubileer i høst

Denne høsten markerer Vesterålen kulturutvalg to jubileer. Først ute er MUSAM, kulturskolesamarbeidet i Vesterålen, som markerer 30 års samarbeid med flere workshops og ei jubileumsforestilling.

I 2017 startet friluftsrådet prosjektet Friluftsskoler, og i andre prosjektår hadde friluftsskolene i Vesterålen 103 deltakere.   Foto: Lena Daren

Nyheter

Nevnte forestilling finner sted søndag 4. november. Dagen etter er det duket for mer. Da markeres 35 års Kultursamarbeid med kulturkonferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen.

Kulturkonferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen vil ha fokus på at kulturfeltets arbeid har betydning for utviklingen av Vesterålen, nå og i framtiden.

– I tillegg til kulturens egenverdi gjennom opplevelse og deltakelse, bidrar vi til å utvikle kreativitet, identitet og evne til samhandling. Ressurser og kraft som Vesterålen trenger for å skape bolyst, mangfold og for å utvikle regionen, står det å lelse i pressemeldingen.

Konferansen skal være i Kulturfabrikken Sortland og vil være åpent for alle. Den arrangeres på ettermiddagen, slik at flere får muligheten til å delta. Representanter fra næringslivet, profesjonelle kulturaktører, frivillige, politikere og ansatte i offentlig kultursektor, vil være til stede.

Gjennom Vesterålen kulturutvalg løser kommunene i Vesterålen en rekke kulturoppgaver i fellesskap. Blant prosjektene og innsatsområdene de leder, er blant andre Laterna Magica, TellTur, Friluftsskoler, Elvelangs og bekk-i-mellom, bokutgivelse innenfor folkemusikk, fordypningstilbud i musikk og artist in residencyprosjekt. 

– Fokuset for arbeidet vårt i dag, er mye likt arbeidet i oppstarten. Vi har fortsatt fokus på å utvikle nye prosjekter, og samarbeid med ulike aktører er et viktig grunnlag for å lykkes, heter det i pressemeldingen.