Departementet tviler på Widerøe:

– Man kan spørre seg om de legger ned ruter fordi de trenger flyene andre steder

Samferdsledepartementet mistenker at Wideøres kutt kommer som en konsekvens av at de har kansellert mange fly.
Nyheter

– Man kan spørre seg om de legger ned ruter fordi de trenger flyene andre steder. Widerøe har kansellert over 200 flyvninger i Troms og Finnmark i september, og vi begynner å bli bekymret for selskapets evne til å levere de vi faktisk betaler dem for, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Brage Baklien (Frp)  til NRK Nordland.


Siv Dagny Aasvik:

– Situasjonen på kortbanenettet begynner å bli kritisk

– Situasjonen på kortbanenettet begynner å bli kritisk. Både på de subsidierte flystrekningene og nå også på de kommersielle rutene, er tilbudet blitt langt dårligere enn det var før. Dette rammer befolkning og næringsliv i distriktene!

 

Selv om Widerøes kutt ikke rammer anbudsrutene siden de drives av staten, stiller Baklien seg kritisk til om Widerøe er kapable til å opprettholde et flytilbud som er tilstrekkelig. Han understreker overfor NRK Nordland at departementet ikke er tilfreds med alle kanselleringene i høst og antyder at folk er i ferd med å miste tillitt til selskapet.

Silje Brandvoll, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, mener at det blir feil å bruke kanselleringene som et argument for å forklare kuttene i selskapet.


 

Hun understreker at selskapet hatt betydelige utfordringer i september. Årsakene var blant annet vanskelige værforhold, sammenstøt med fugler og lynnedslag.

Brandvoll er heller ikke enig at de planlagte kuttene handler om at Widerøe trenger flyene andre steder. Ifølge Brandvoll skyldes kuttene at rammebetingelsene for kommersiell drift på kortbanenettet har blitt for dårlig, og sier at det gjør det ekstra vanskelig å levere tilbud som dekker behovet og som er lønnsomt å drive.