Arbeidsledigheten i Vesterålen har gått ned

I oktober 2018 er det 2. 329 helt ledige i Nordland, dette er 78 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 3 prosent.

  Foto: NTB

Nyheter

I Vesterålen gikk arbeidsledigheten mest ned i Hadsel.

I oktober var det 74 helt ledige personer i Hadsel, noe som utgjorde 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er 38 færre arbeidsledige enn det var på samme tid i fjor, noe som utgjør 34 prosent. I Øksnes og Sortland gikk arbeidsledigheten ned med henholdsvis 26 prosent og 15 prosent. I Andøy var det ingen endring, mens det i Bø var det tre flere arbeidsledige i oktober i år, enn det var på tilsvarende tid i fjor.

Størst ledighet i industrien

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 4 481 personer fra oktober i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 61 531 helt ledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Størst ledighetsnedgang fra oktober i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 54 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 13 prosent for denne gruppen.

– NAVs bedriftsundersøkelse viser at arbeidsgiverne i Nordland har problemer med å finne arbeidskraft. Den lave ledigheten gir flere av de som står utenfor muligheten til å skaffe seg jobb, ev med støtte fra oss i NAV i form av råd, veiledning eller økonomiske virkemidler til arbeidsgiver, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes i en pressemelding.

Ledige menn

I oktober er det totalt 908 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 22 færre personer enn i fjor. I oktober er det totalt 1 421 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,2. Det er en nedgang på 56 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Lavest i Rødøy

Ved utgangen av oktober er det 0,5 prosent arbeidsledighet i Rødøy kommune. I Hamarøy og Steigen er andelen helt ledige 1,0 prosent. Høyest ledighet finner vi på Værøy (4,7 prosent) og i Vestvågøy (4,4 prosent).

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 1,5 prosent, Narvik 1,9 og Vefsn 1,0 prosent.