Ropte ulv, fikk bot

En kvinne er idømt en bot på 9600 kroner etter gjentatte unødige oppringninger til AMK-sentralen.
Nyheter

Dette kommer frem av en dom i Vesterålen tingrett.

Kvinnen 70-årene sto tiltalt for brudd på Straffelovens paragraf 187 første ledd for å ha ringt nødnummer uten å ha grunn til det.

Bakgrunnen er at kvinnen i februar i år gjentatte ganger ringte til AMK sin nødsentral uten at hun hadde behov for øyeblikkelig hjelp. Oppringingen førte til at politiet rykket ut.

Aktor la ned påstand om bot på 9.600 kroner, alternativt fengsel i 19 dager. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte skulle idømmes saksomkostninger etter rettens skjønn.

Domfelte møtte ikke i retten, men hevdet i et skjema at hun mente boten var for høy.

Den aktuelle dagen ringte hun nødnummeret 66 ganger. Dette førte til slutt til at AMK kontaktet politiet om dette da nødnummeret fikk unødig belastning og andre samtaler ikke kom igjennom. Politiet dro så til stedet og beslagla telefonen til kvinnen.

Kvinnen fikk av tingretten en bot på 9.600 kroner. Om boten ikke betales får hun fengsel i 19 dager.

Kvinnen fikk også inndratt sin telefon og må betale saksomkostninger på 1.000 kroner.