Fylkesrådet har gått ut med støtte til Nordlaks-anlegg på Børøya - men:

Vil forby avlusning av oppdrettslaks med kjemikalier

Fylkesrådet vil gradvis fase ut kjemikalier som brukes til avlusning av oppdrettslaks.

Ingelin Noresjø er fylkesråd for næring.  Foto: Silje Helene Nilsen

Nyheter

Fylkesrådet i Nordland ønsker et forbud mot å bruke legemidler til avlusning av laks i oppdrettsanlegg.


– Om jeg ikke kan være med på å støtte dette, hva er da poenget med å være næringsråd?

Ingelin Noresjø (KrF) gikk torsdag så langt som det er mulig å støtte det Nordlaks-kommunale utviklingsprosjektet på Børøya uten å stå med selve pengesekken i hånda.

 

Dette skriver Nordland fylkeskommune på sine nettsider. Det kommer fram i rådets høringssvar til en sak om temaet fra departementet.

Vil forby lusemidler

– Det er en rivende utvikling innen teknologi og utstyr for bruk av alternative ikke-medikamentelle avlusningsmetoder. Enkelte oppdrettsbedrifter har i dag helt gått bort fra bruk legemidler i sitt avlusningsarbeid. Dette tilsier at det nå finnes gode alternativ for bruk av legemidler for avlusning, og at dagens bruk av legemidler nå må forbys, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (Krf) i saka på fylkeskommunens nettsider.

Regjeringa foreslår i høringssaken at kjemikalier fortsatt skal være tillatt, men at man må foreta badebehandling av lakselus «i brønnbåt/lekter i oppdrettsanlegg som ligger i rekefelt og/eller gytefelt, eller nærmere enn 500 meter fra disse. Vannet som er brukt til lusebehandlingen må transporteres bort fra anlegget.»

Fylkesrådet har i stedet forbud mot kjemikalier som sitt primærstandpunkt, skriver de i høringssvaret sitt.

Men isolert sett kan degå med på å støtte departementets forslag, forutsatt at det er strenge regler for hvor utslippet av vannet som er brukt kan skje.

Søtter Børøya

Som blant annet VOL har omtalt tidligere, er Noresjø likevel støttende til at for eksempel Nordlaks skal få utvikle anlegget på Børøya.

– Det er ei svært viktig næring for Nordland og for nasjonen som helthet, og fylkesrådet jobber for å legge til rette for at næringa skal få utvikle seg videre. Vi har eksempelvis nettopp nettopp bevilget fire millioner kroner til kommunal infrastruktur i Hadsel kommune, som vil bidra til utviklingen av Nordlaks. Nordlaks sitt anlegg på Børøya er en betydelig bedrift som bidrar med stor verdiskapning og mange arbeidsplasser i nordlandssamfunnet, avslutter hun.

Fylkesrådets høringssvar er bare en innstilling til fylkestinget, så ordlyden i høringssvaret kan bli annerledes etter politisk behandling.