Andøya Space Center innleder samarbeid om fly og droner

Som Andøyposten og VOL har skrevet tidligere i høst, bekrefter Sundt Air gruppen og Andøya Space Center at de innleder et samarbeid om å utvikle kapasiteter med fly og droner for store hav- og kystområder.

Sundt Air opererer dette overvåkingsflyet på vegne av Kystverket. Sensorene er utviklet av søsterselskapet Norwegian Special Mission AS  Foto: Kystverket

Nyheter

Det melder de to selskapene i en felles pressemelding, hvor det også går fram at Sundt Air i mer enn syv år har levert flytjenester til Kystverket, Kystvakten og NOFO for overvåkning av Norges kyst og havområder. De har også kontrakt med det danske forsvaret om overvåkning av danske havområder.


Tor Bratli, daglig leder i Sundt Air:

– Det er bare å flytte inn når Forsvaret flytter ut

Tor Bratli, daglig leder i Sundt Air og styreleder for Norwegian Special Mission, priser fagmiljø og fasiliteter ved Andøya flystasjon.

 

Sundt Air har to spesialutrustede fly med avanserte elektronikksystemer utviklet og levert av Sundt gruppens teknologiselskap, Norwegian Special Mission, som de opererer. Flyene utfører viktige oppgaver innen miljøovervåkning, deteksjon av oljesøl, fiskerioppsyn samt beredskap for søk og redningsoppdrag.


Utenriksdepartementet:

Konkrete planer om arktisk beredskapssenter på Andøya

Utenriksdepartementet avslører konkrete planer om opprettelsen av et hittil «hemmelig» søk-, rednings- og overvåkingssenter på Andøya, som kan få hele Arktis som operasjonsområde dersom det blir realisert.


Andøy kommune har for øvrig nylig søkt Utenriksdepartementet om midler til utvikling av et opplegg som omfatter søk- og redning i den arktiske regionen.


Økt fare for ulykker ved Andøya Space Center

Økt aktivitet ved Andøya Space Center medfører at det statlige aksjeselskapet har økt sin risikovurdering til «middels». Risikoen vil øke vesentlig i årene som kommer, heter det fra selskapet.


I følge pressemeldingen hevder Andøya Space Center å ha lang erfaring med avanserte operasjoner av større ubemannede luftfartøy med betydelig kapasitet og utstyrt med avanserte sensorsystemer. Andøya Space Center mener for øvrig at de  har ekspertise for operasjoner med slike droner langt fra base og i svært krevende miljø, også i arktiske strøk. Andøya Space Center kan ellers fortelle at de har et tilgjengelig testområde som måler cirka 25.000 kvadratkilometer luftrom.


Det haster med avklaring om hva Forsvaret vil tillate av aktivitet på flystasjonen

Ordfører Jonni Helge Solsvik smiler når han forteller om interessen fra store konsern som vurderer å etablere seg på Andøya. Smilet blir borte når avklaringer om tilgang på areal og fasiliteter ved Andøya flystasjon blir tema.

 

– Samarbeidet som er innledet mellom ASC og SAG vil også innebære muligheter for etterbruk av flybasen på Andøya når Forsvarets flåte med overvåkningsfly flyttes til Evenes. Dette gir grunnlag for å skape et verdensledende testmiljø for avanserte dronesystemer på Andøya, heter det i den felles pressemeldingen fra de to samarbeidspartnerne.


Tror sivile droner kan bli storindustri:

– Kan bety mye for Andøya

Forrige uke begynte de første testene av store, sivile droner på Andøya. Det er et lufthistorisk øyeblikk, som kan bety mye for Andøya og Vesterålen, tror både romsenteret og Andøyordføreren.

 

De to selskapene skal samarbeide om å utvikle avansert operasjonskapasitet med bruk av droner i kombinasjon med bemannede fly, inklusiv utvikling og testing av sensorer og avansert analysekapasitet for autonome ubemannede fly. Partene vil i fellesskap også samarbeide med Norsk Regnesentral, NTNU, AMOS, med flere gjennom forskjellige faser av utvikling og testing.

I pressemeldingen heter det at både Andøya Space Center og Sundt Air gruppen har lyktes på verdensmarkedet.


Historisk på Andøya - se video:

Testing av verdens største sivile drone i gang

Forrige uke startet det spanske selskapet Singular Aircraft gjennomført dronetest på Andøya. Dermed har Andøya Space Center skapt luftfartshistorie.

 

– Den internasjonale konkurransen i dette markedet er meget krevende og samarbeidet som er innledet vil styrke vår evne til å være ledende på våre områder, sier selskapene i en felles pressemelding.