Vesterålen Regionråd ber om avvikling av omstridt vaktordning for ambulansen

Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg vedtok onsdag at de mener hjemmevaktordninga i ambulansetjenesten bør avvikles. Samtidig uttrykker de bekymring for at Vesterålens ambulansenett vil bli ytterligere overbelasta om Lødingen-ambulansen avvikles.

Regionrådet består blant annet av ordførere i regionens kommuner. Fra venstre: Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo, Lødingen-ordfører Atle Andersen og Øksnes-ordfører Karianne Bråthen.  Foto: Tone M. Sørensen

Nyheter

Rådet vedtok en uttalelse som skal oversendes Nordlandssykehuset, styret ved sykehuset og til Helse Nord.


Etterlyser svar på ambulansebrev

Marthe Hov Jacobsen (Høyre) etterlyser svar fra styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, på brevet som ble sendt fra Sortland Høyre i mai i år.

 

I uttalelsen skriver de at de har registrert et høyt press på ambulanseansatte og at det kan være vanskelig å stille med alle tilgjengelige biler på grunn av sykdom, hvile eller samtidighet (andre oppdrag).

«Vi ser med bekymring på beredskapen i kommunene våre. Vaktordningen som foreligger, antall ambulansebiler og nedleggelse av ambulansen i Lødingen, gir, etter vår mening, et for dårlig tilbud til våre innbyggere,» skriver de i sin uttalelse.


Styreleder Odd Roger Enoksen i NLSH:

– Ingen god situasjon dette vi ser nå

Styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset (NLSH) er ikke fornøyd med situasjonen for ambulansen slik den framstår i Vesterålen.

 

De mener at vaktordninga medfører stor overtidsbelastning og økt sykefravær, og at noe må gjøres. De mener dessuten at aktiviteringstida - tida fra ambulansen er beordret utkalt til den rykker ut, alltid skal være to minutter. Den er nå to minutter ved tilstedevakt, altså når de ambulanseansatte er på stasjonen, og ti minutter ved hjemmevakt.


Øksnes eldreråd ved Staale Meløy:

– Ser med stor bekymring på situasjonen med ambulansetjenesten

Øksnes eldreråd vedtok 13. november en uttalelse angående ambulansetjenesten i Vesterålen.

 

Dette betyr at hjemmevaktordninga må avvikles, skriver rådet.

Rådet er svært bekymra for at ambulansestasjonen i Lødingen kan legges ned og flyttes til Evenskjer. Det kan gjøre at ambulansesituasjonen i Vesterålen blir verre, er deres syn.

«Vi er også gjort kjent med og vi har gitt uttrykk for tidligere, at vi ser med bekymring på nedleggelsen av Ambulansebilen i Lødingen. Det at den tas ut vil medføre at Sortlandsbilen eller andre fra Vesterålen må rykke ut. Dette medfører igjen at Vesterålen har færre biler tilgjengelig.»

Til slutt i sin uttalelse ber de om tilbakemelding på tiltakene «Nordlandssykehuset og Helse Nord vil gjennomføre for å sikre en forsvarlig ambulansetjeneste i Vesterålen.»

LES MER OM AMBULANSEDEBATTEN HER:


Solsvik med spørsmål til Nordlandssykehuset

– Hvilke tiltak gjennomføres for å opprettholde en forsvarlig ambulansetjeneste?

Andøyordfører Jonni Solsvik ber Nordlandssykehuset redegjøre for hva som gjøres for sikre en forsvarlig ambulansetjeneste i Andøy. – Jeg ber om snarlig tilbakemelding, skriver Solsvik i et brev.Kim André Haugan Schei, Nordland Senterungdom:

– Kan vi virkelig tillate oss en hverdag hvor vi må velge mellom to liv?

Kim André Haugan Schei i Nordland Senterungdom kaster seg på ambulanse-debatten i dette innlegget.Vesterålen har mest overtid i ambulansetjenesten i hele Nordlandssykehuset:

– Enkelte ansatte har vakt 102 timer i uka

Tillitsvalgt Yngve Jakobsen mener noe drastisk må gjøres i ambulansetjenesten i Vesterålen og i Nordlandssykehuset generelt. Tallene viser at utgiftene til blant annet overtid er skyhøye i vår klinikk, på grunn av vaktordninga, ifølge Jakobsen.Slik svarer sykehuset på kritikken:

– Turnusene er godkjent av tillitsvalgte

Nordlandssykehuset erkjenner at sykefraværet i ambulansetjenesten har vært for høyt, men mener de driver forsvarlig.– Er det trygt på Andenes?

Mormor Gøril Jonassen Pedersen stiller spørsmålet om hvor trygt det er å bo på Andenes etter å ha opplevd at eneste ambulanse på vakt var opptatt da de trengte den som mest.Ber politikerne komme på banen i ambulansesaken

Fylkesleder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet etterlyser lokalpolitikerne engasjemnent i saken om ambulanseberedskap i Vesterålen.Slår alarm om personellmangel i ambulansetjenesten:

– Alvorlig og urovekkende

Tillitsvalgte er bekymret for situasjonen i ambulansetjenesten i Vesterålen. De reagerer også på omfattende bruk av hjemmevakt, noe som i praksis legger beslag på fritida til ansatte, mener de.Én ambulanse ute av drift i helga

Vil ikke svare på hvilke tiltak som er satt inn mot sykefravær

Også denne helga var en av ambulansene i Vesterålen ute av drift. Det var ambulansen på Åse i Andøy.Nordlandssykehusets assisterende klinikksjef bekrefter:

Rykker ut med én ambulansemedarbeider. Hevder NLSH operer innenfor lovverket

Assisterende klinikksjef ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset, Frode Hansen, bekrefter at ambulansene deres noen ganger rykker ut med kun én ambulansemedarbeider.Mulig fjerning av ambulanse fra Lødingen:

– For oss i Kvæfjord vil det være uholdbart og uakseptabelt

- Dersom Lødingen-ambulansen tas bort vil den opplevde sikkerheten for befolkninga i Gullesfjorden være ytterligere svekket.Nordland Fylkesting med ambulanse-uttalelse:

– Nordlandssykehuset - Sats på pasienter, ikke penger

Nordland Fylkesting vedtok i dag en uttalelse der Nordlandssykehuset oppfordres til å øke ambulansedekningen i Vesterålen.Optimisme etter ambulansemøte, men...:

– Mange vurderer stillingene sine om det ikke blir bedring

De ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen fikk forsikringer om at deres bekymringer er tatt på alvor. Men økonomien er hovedproblemet. – Hvis ting ikke blir bedre står vi uten ambulansetjeneste om noen år, sier tillitsvalgt Yngve Jakobsen.Besvimte under konfirmasjon - ambulansen brukte 35 minutter

– I ettertid føler jeg meg ikke trygg på å få hjelp av helsevesenet i tide

Thea Lovise Angell (18) var i en konfirmasjon i Indre Eidsfjord kirke 29. april da hun begynte å føle seg dårlig. 18-åringen besvimte og mistet bevisstheten, og flere tilstede reagerte på at ambulansen brukte lang tid på å ankomme stedet.Helse og omsorgssjef i Sortland kritisk etter nok en samtidighetskonflikt:

– Lege måtte rykke ut med hjertestarter fra legekontoret etter at mann fikk hjertestans

En lege i Sortland har sendt inn en klage om uønsket samtidighetskonflikt i forbindelse med en hjertestans i Sortland.