Ledigheten raser nedover i landets største fiskevær

Kommunene i Vesterålen hadde i november 349 personer som var helt arbeidsledige. I Øksnes er nedgangen i antall ledige redusert med 28 prosent i løpet av ett år.

Fiskerikommunen Øksnes har størst nedgang i ledigheten i november. Her illustrert med ansatte fra Myre fiskemottak som henger fisk i et strålende vær i Høydalen.   Foto: Tone M. Sørensen

Nyheter

Det viser ferske til fra NAV. Tallene for Vesterålen med Lødingen viser at det er seks flere arbeidsledige i november i år sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen tilsvarer to prosent høyere ledighet, viser en pressemelding fra NAV.

Ledigheten var størst i Sortland, med 105 ledige, mens Hadsel hadde 87 ledige. I Øksnes, som rommer landets største fiskevær – Myre – var det 54 helt arbeidsledige. Det er 21 personer og 28 prosent færre ledige sammenlignet med tallene for et år siden. Andøy har også en positiv utvikling i arbeidsledigheten, med en nedgang i fem ledige. Det tilsvarer en nedgang på åtte prosent. Lødingen har 18 ledige, en nedgang på én person. Det er en nedgang på fem prosent. Bø kommune har 27 ledige, høyaktig samme antall ledige som i november 2017.

Ledighetstall for Vesterålen i november:

Antall

Endring fra i fjor, antall

Endring fra i fjor, prosent

1870 Sortland

105

+14

+15

1866 Hadsel

87

+19

+28

1871 Andøy

58

−5

−8

1868 Øksnes

54

−21

−28

1867 Bø i Vesterålen

27

0

0

1851 Lødingen

18

−1

−5

I alt

349

6

2

180 flere ledige i Nordland

For Nordland fylke sitt vedkommende var det tilsvarende 2.420 helt ledige. Det er 180 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer også en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en økning på 8 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten uendret i forhold til samme periode i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 62.434 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Yrke

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (418), butikk- og salgsarbeid (268), reiseliv og transport (256). Størst ledighetsnedgang fra november i fjor finner vi innenfor ingeniør- og IKT-fag, der det nå er 26 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 23 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I november er det totalt 887 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,5. Dette er 52 flere personer enn i fjor. I november er det totalt 1.533 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,3. Det er en økning på 128 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Aldersgrupper

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,0 prosent og 25-29 år med 2,8 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,6 prosent.

Ledige jobber

Totalt har det vært en tilgang på 1.032 registrerte ledige stillinger i Nordland i november. Dette er en økning på 6 prosent sammenlignet med november i fjor.

Færre langtidsledige

Antall registrerte langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker) er i november på 475 personer. Det er en nedgang på 91 personer fra i fjor på samme tid.

Denne måneden er det registrert 1 945 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 271 flere personer enn i samme måned i fjor.

Arbeidssøkere på tiltak

Totalt er det 627 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i november. Dette er 261 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Permitterte

Ved utgangen av november er det totalt 307 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 2 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.