Oppretter helsesøsterutdanning ved UiT i Harstad fra 2019:

– Dette viser at samarbeid nytter!

Fra høsten 2019 blir det mulig ta helsesøsterutdanning ved UiT, studiested Harstad.

Fra venstre: Ordfører Sortland kommune Tove-Mette Bjørkmo, fagansvarlig Master i helsesøsterfag Anne-Gerd Karlsen ved UiT Norges Arktiske Universitet, ordfører Øksnes kommune Karianne Braathen, ordfører Hadsel kommune Siv Dagny Aasvik, ordfører Lødingen kommune Atle Andersen (bak), avdelingsleder for Master på Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Nina Foss, og ordfører Bø kommune Sture Pedersen.   Foto: Innsendt

Nyheter

Dette er Vesterålen Regionråd, som har samarbeidsavtale med UiT, veldig glad for da en av sakene de har jobbet mye med er å få flere studieplasser til helsesøsterutdanningen.

– Det er svært viktig at vi får utdannet flere helsesykepleiere de nærmeste årene. Helsesøstrene som jobber i dag gjør en særdeles viktig jobb med barn og unge og familier. Vi står nå overfor et generasjonsskifte, som gjør at det haster å få flere utdannede helsesykepleiere og at de som i dag jobber i tjenesten uten å ha utdanningen, får mulighet til å ta masterutdanning, sier regionrådsleder Siv Dagny Aasvik i en pressemelding.

Mulig å kombinere studie med jobb og familie

Nina Foss, avdelingsleder for masterprogrammene ved Institutt for helse og omsorgsfag (IHO) ved universitetet, er også veldig glad for dette.

– Vi er glade for å fortelle at Universitetet i Tromsø fra neste høst vil øke til 30 studieplasser i Tromsø på master i helsesykepleie, det opprettes 10 nye plasser i Harstad og 10 nye plasser i Alta. Studiet har samme studieplan på alle studiestedene, sier hun.

Studiet vil være deltid over tre år, og er samlingsbasert. For fellesemnene vil det være samlinger i Tromsø, mens det for de fagspesifikke vil være samlinger i Harstad og Alta.

– Det er ønskelig at studentene kan ha sine praksisperioder i regionen der de bor. Dette gjør at Vesterålinger kan søke enten på studieplass i Tromsø, eller i Harstad fra høsten av. Vi vil tilrettelegge slik at dette er mulig å kombinere med jobb og familie, sier Foss.

Har jobbet for flere studieplasser

Regionrådslederen mener dette viser at samarbeid bærer frem frukter.

– Dette viser at samarbeid nytter! Både Universitetet og vi ordførere har prøvd å jobbe for at regjeringen oppretter flere studieplasser på helsesykepleien i nord, det har vi ikke lyktes med. Nå har UiT prioritert internt og klart å få til denne satsingen også i Harstad, det setter vi stor pris på! sier Aasvik.

Til det beste for barn, unge og deres familier

Anne-Gerd Karlsen, fagansvarlig ved Master i helsesykepleie, som helsesøsterutdanningen også kalles, sier at de har som mål å utdanne helsesykepleiere med høy kompetanse.

– Vi vil tilby en kvalitetsmessig god Master i helsesykepleie til distriktene. Det vil bidra til at tjenesten i kommunene er oppdatert faglig, og kan utvikle framtidig helsesykepleietjenesten til det beste for barn, unge og deres familier, sier Karlsen i pressemeldingen.

Aasvik sier at regionrådet nå vil samarbeide videre med IHO. Dette for at studentene skal få et godt nok tilbud om praksisplasser og at Vesterålen kan nyte godt av masteroppgaver som regionen trenger.