Kvæfjord og Øksnes formannskap:

– Stopp svekkelsen av ambulanseberedskapen i våre distrikter

Kvæfjord formannskap er rystet over vedtakene om å svekke ambulansetjenesten i distriktene i deler av Kvæfjord, Lødingen og Harstad. Nå sender formannskapet en uttalelse til Stortingets helsekomite og styret i Nordlandssykehuset og UNN.

Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix 

Nyheter

Kvæfjord formannskap vedtok 26.november enstemmig følgende uttalelse:

– Formannskapet kan på ingen måte akseptere at en så omfattende svekkelse av denne livsviktige beredskapen skal gjennomføres uten en grundig konsekvensanalyse og uten at det legges noen som helst vekt på innbyggernes godt begrunnede motargumenter. Her kan det virke som om at ivaretakelsen av liv og helse må vike plassen for målet om økonomiske innsparinger.

Stor bekymring

– Formannskapet ser på denne alvorlige svekkelsen med stor bekymring, og ber derfor om at Storting og Regjering omgående griper inn for å sikre at responstiden for ambulansene også i hele Kvæfjord, Lødingen og Harstad blir slik Stortinget selv har lagt opp til, ifølge uttalelsen.

Formannskapet gir ellers sin fulle støtte til uttalelsene i saken fra Regionrådet i Sør-Troms og fra ordføreren i Kvæfjord.

Ifølge ordføreren i Kvæfjord, Torbjørn Larsen skal uttalelsen sendes til:  Stortingets helsekomite, Helsedepartementet, Helse Nord, styret i UNN, styret i Nordlandssykehuset, og brukerutvalget i Helse Nord.

Må ivareta sikkerheten

Også i Øksnes er man bekymret for beredskapen, og John Danielsen (Sp) tok opp et forslag i forrige formannskapsmøte om en uttalelse fra formannskapet, med krav om en forsvarlig ambulansetjeneste i Vesterålen.

– Med bakgrunn i de bekymrings-meldingene som er kommet inn gjennom ansatte og media den siste tiden ber Øksnes formannskap om at Nordlandssykehuset igangsetter tiltak som ivaretar sikkerheten for den enkelte pasient samt arbeidsforholdene til de ansatte.

– Med dette vil Øksnes formannskap gi uttrykk for at vi er bekymret for at vi i perioder ikke har en tilfredsstillende dimensjonering av ambulansetjenesten i Vesterålen, ifølge uttalelsen.

Formannskapet ber også ordfører ta saken opp med Nordlandssykehuset gjennom dialog og i samråd med Vesterålen Regionråd.


Vesterålen Regionråd ber om avvikling av omstridt vaktordning for ambulansen

Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg vedtok onsdag at de mener hjemmevaktordninga i ambulansetjenesten bør avvikles. Samtidig uttrykker de bekymring for at Vesterålens ambulansenett vil bli ytterligere overbelasta om Lødingen-ambulansen avvikles.Etterlyser svar på ambulansebrev

Marthe Hov Jacobsen (Høyre) etterlyser svar fra styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, på brevet som ble sendt fra Sortland Høyre i mai i år.Skal utrede permanent base for ambulansehelikopteret

Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF har fått i oppgave å utrede og anbefale hvor ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland bør ha sin base.Styreleder Odd Roger Enoksen i NLSH:

– Ingen god situasjon dette vi ser nå

Styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset (NLSH) er ikke fornøyd med situasjonen for ambulansen slik den framstår i Vesterålen.Solsvik med spørsmål til Nordlandssykehuset

– Hvilke tiltak gjennomføres for å opprettholde en forsvarlig ambulansetjeneste?

Andøyordfører Jonni Solsvik ber Nordlandssykehuset redegjøre for hva som gjøres for sikre en forsvarlig ambulansetjeneste i Andøy. – Jeg ber om snarlig tilbakemelding, skriver Solsvik i et brev.Øksnes eldreråd ved Staale Meløy:

– Ser med stor bekymring på situasjonen med ambulansetjenesten

Øksnes eldreråd vedtok 13. november en uttalelse angående ambulansetjenesten i Vesterålen.Kim André Haugan Schei, Nordland Senterungdom:

– Kan vi virkelig tillate oss en hverdag hvor vi må velge mellom to liv?

Kim André Haugan Schei i Nordland Senterungdom kaster seg på ambulanse-debatten i dette innlegget.Vesterålen har mest overtid i ambulansetjenesten i hele Nordlandssykehuset:

– Enkelte ansatte har vakt 102 timer i uka

Tillitsvalgt Yngve Jakobsen mener noe drastisk må gjøres i ambulansetjenesten i Vesterålen og i Nordlandssykehuset generelt. Tallene viser at utgiftene til blant annet overtid er skyhøye i vår klinikk, på grunn av vaktordninga, ifølge Jakobsen.Ber politikerne komme på banen i ambulansesaken

Fylkesleder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet etterlyser lokalpolitikerne engasjemnent i saken om ambulanseberedskap i Vesterålen.– Er det trygt på Andenes?

Mormor Gøril Jonassen Pedersen stiller spørsmålet om hvor trygt det er å bo på Andenes etter å ha opplevd at eneste ambulanse på vakt var opptatt da de trengte den som mest.Slik svarer sykehuset på kritikken:

– Turnusene er godkjent av tillitsvalgte

Nordlandssykehuset erkjenner at sykefraværet i ambulansetjenesten har vært for høyt, men mener de driver forsvarlig.Slår alarm om personellmangel i ambulansetjenesten:

– Alvorlig og urovekkende

Tillitsvalgte er bekymret for situasjonen i ambulansetjenesten i Vesterålen. De reagerer også på omfattende bruk av hjemmevakt, noe som i praksis legger beslag på fritida til ansatte, mener de.Én ambulanse ute av drift i helga

Vil ikke svare på hvilke tiltak som er satt inn mot sykefravær

Også denne helga var en av ambulansene i Vesterålen ute av drift. Det var ambulansen på Åse i Andøy.