Senter for oljevern og marint miljø (SOMM):

– Droneteknologi er interessant for vår fasilitet på Fiskebøl

– Droneteknologi er interessant for vårt arbeid med kart og kunnskapsportal, og for vårt arbeid med test- og FOU-avdelingen på Fiskebøl.
Nyheter

Det sier administrerende direktør Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Svolvær i en kommentar til VOL.

– Prosjektet som Andøy kommune og Andøya Test Center arbeider med, er ukjent for oss, men tematikken og teknologien er absolutt interessant, sier hun.

– I løpet av vinteren skal vi utrede hva vår lokalitet på Fiskebøl skal være og hvordan det skal bli. Fiskebøl skal kunne være en fasilitet for testing innen teknologiutvikling, forskning og utdanning, og da er det naturlig å se på ulik teknologier og metoder. Dette gjør vi innenfor både oljevern og marin forsøpling. Vi vil gå bredt ut for å se på mulighetene, sier Ernstsen til VOL.


Andøy-prosjektet «Arktis 2030»:

Skal vurdere om nye kystvakt-helikoptre kan erstattes med store droner

I et prosjekt som detaljplanlegges av Andøya Test Center og eies av Andøy kommune, vil man vurdere om Forsvarets nye NH90-helikoptre kan erstattes med store droner ombord på kystvaktskipene. Enkelte deler av prosjektet vil være hemmelig ut fra Kystvaktas sikkerhetsbehov.

 

Fiskebøl-fasiliteten til Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) er nevnt i søknaden fra Andøy kommune til Utenriksdepartementet, der man søker om ti millioner kroner av totalt 25 millioner kroner til et prosjekt som omfatter testing av droner i det arktiske miljøet.

– Andøy kommune ønsker å fasilitere, videreføre og utvide samarbeidet som etableres, for ytterligere styrking av søks-, rednings- og miljøberedskap i Nordområdene. Dette gjennom å benytte de erfaringer og resultater aktivt opp mot beredskap i regionen, så som Kystvakten og oljevernsenteret på Fiskebøl, heter det i søknaden.

Det legges også opp til samarbeid med andre interessenter/mulige brukere av såkalte VTOL UAS, som er store ubemannede droner med forbrenningsmotor og som kan lande vertikalt uten rullebane. Andre brukere og interessenter av en slik tjeneste, mener Andøy kommune kan være: Fiskeridirektoratet, Arktisk Råd, Barentsrådet, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Sysselmannen, Store Norske, Maritimt Forum Nord, Fiskeridepartement, Olje- og Energidepartementet, Statoil, Eni, Lundin, Nofo, Petro Arctic, NIVA / Aquaplan Niva og universiteter, og altså den delen av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) som skal være på Fiskebøl.