Fem tonn ekstra blåkveite

Havfiskeflåten får økt blåkveitekvotene,
Nyheter

Da Fiskeridirektoratet satte stopp for blåkveitefisket i høst, gjensto 446 tonn. På bakgrunn av dette har direktoratet valgt å sette opp kvoten med fem tonn med umiddelbar virkning.

Det er den andre refordelingen som skjer i år, etter at havflåten fikk økt sine maksimalkvoter med 10 tonn per fartøy 25. oktober, skriver Kyst & Fjord.


Brukte ikke opp blåkveitekvota

Det ble kun fisket opp 300 tonn blåkveite den siste fangstuka av blåkveitefisket. Dermed ble flere hundre tonn ikke fisket.