Slik er droneprosjektet planlagt steg for steg

Andøya Test Center og Andøy kommune har i den opprinnelige søknaden til Utenriksdepartementet laget en detaljert plan for hvordan droneprosjektet i Andøy skal gjennomføres.

Stor drone som har vært testet på Andøya flystasjon tidligere. 

Nyheter

Mange har i spenning ventet på svaret fra Utenriksdepartementet, og tirsdag kunne Andøy kommune fortellet at de er innvilget i underkant av ti millioner kroner til et arktisk droneprogram som skal gjennomføres av Andøya Test Center.

Ved å klikke på tagen «Andøya Space Center» nederst i artikkelen, vil du kunne lese alle artiklene om temaet i kronologisk rekke følge her på VOL.

Her gjengir vi gjennoføringsplanen slik den foreligger i søknaden som Utenriksdepartementet nå har bevilget snaut ti millioner kroner til.

VTOL UAS betyr en større ubemannet drone med mulighet for vertikal stinging uten rullebane, for eksempel fra dekket til et kystvaktskip.

Dronene som Andøya Test Center skal teste i arktiske farvann, er også av en type som bruker forbrenningsmotorer. Det betyr at droner som går på elektrisitet ikke er aktuelle i denne sammenheng.


Mål (forventet resultat)Indikator og kildehenvisning2018
Sammenstilling og operasjonstest på VTOL UAS med valgt PayLoadTeste kompabilitet av valgt systemer med VTOL UASFullstendig testet med positivt kompabilitet innen 15.12.2018
VTOL UAS kompatibel med EO/IR sensorTeste fysisk kompabilitet av valgt sensor med VTOL UASFullstendig testet med positivt kompabilitet innen 15.12.2018
VTOL UAS kompatibel med MBRTeste fysisk kompabilitet av MBR med VTOL UASFullstendig testet med positivt kompabilitet innen 15.12.2018
MBR og Sensor testet sammen med VTOL UASTeste samspill og software av systemene sammenFullstendig testet med positivt kompabilitet innen 15.12.2018
2019
VTOL UAS testet under vinterforhold under kontrollerte forhold på land i Nord-NorgeTesting/synliggjøring av vinteregenskaper av VTOL UASFullstendig testet innen 15.04.2019
Mobilitet utprøvd fra containerprinsippet mtp tidsbruk fra "Varsling" til UAS er i luftaMåling av tidsbruk/beredskapstidFullstendig testet innen 15.04.2019
VTOL UAS operert under kulde-/vinterforhold i Nord-Norge. Testing av flyegenskaper herunder manøvrering og navigasjon i Nord- Norsk mijø (fjell/fjord/Vinter)Avdekke begrensninger og muligheter med bruk av VTOL UAS under vinterfoholdFullstendig testet innen 15.04.2019
VTOL UAS testet mtp egnethet som sensorplattform under vinterforholdAvdekke begrensninger og muligheter med bruk av VTOL UAS som sensorplattform under vinterfoholdFullstendig testet innen 15.04.2019
Sensor og MBR testet fra VTOL UAS under vinterforholdSynliggjøre begrensninger og muligheter av sensor/ UAS og dataoverføring i sanntid under varierte geografiske og værmessige forhold.Fullstendig testet innen 15.04.2019
VTOL UAS integrert med bakkekontrollstasjon og operativ og integrert med fartøyets systemer.Teste kompabilitet med fartøyets systemer.Fullstendig testet innen 01.09.2019
Bakkekontrollstasjon integrert og testet om bord i fartøyTeste kompabilitet med fartøyets systemerFullstendig testet innen 01.09.2019
Sanntid video overført til fartøyets operasjonssentralAvdekke evt behov for forbedringer for overføring av sensordataFullstendig testet innen 01.09.2019
Egenskaper/egnethet av bruk av VTOL UAS på fartøy testet/synliggjortTesting av UAS egenskaper /- egnethet av systemet for bruk til operasjoner til sjøs.Fullstendig testet innen 15.10.2019
Deployeringstest - Beredskapstidsbruk om bord i fartøy testetMåle tidsbruk fra varsling til UAS er i luftaFullstendig testet innen 15.10.2019
Varierte operasjonsmønstre og konsepter med bruk av VTOL UAS om bord i fartøy testet/synliggjort under sommerforholdAvdekke begrensninger og muligheter for bruk av VTOL UAS ifbm sjøoperasjoner.Fullstendig testet innen 15.10.2019
VTOL UAS testet som en taktisk sensorbærer under sjøoperasjonerAvdekke/ synliggjøre muligheter/ begrensninger for bruk av VTOL UAS sammen med valgte sensorsystemer ifbm sjøoperasjonerFullstendig testet innen 15.10.2019
2020
VTOL UAS testet/synliggjort mtp egnethet- /egenskaper ifbm operasjoner til sjøs under vinterforholdAvdekke/ synliggjøre muligheter/ begrensninger for bruk av VTOL UAS sammen med valgte sensorsystemer ifbm sjøoperasjoner vinterstidFullstendig testet innen 15.04.2020
VTOL UAS testet under forhold som vil gi nedisning av luftfartøyIdentifisere nedisningsproblematikk og evt bruks-begrensninger og om dette kan unngås ved å endre operasjonsmønsterFullstendig testet innen 15.04.2020
VTOL UAS testet sammen med sensorssystemer under faktiske operasjoner under vinterforhold til sjøs. Økt situasjonsbevissthet i fartøyets operasjonsrom.Avdekke begrensninger og muligheter for bruk av VTOL UAS sammen med valgte sensorsystemer ifbm sjøoperasjoner vinterstidFullstendig testet innen 15.04.2020
VTOL UAS testet under ekstreme arktiske vinterforhold til sjøs - herunder manøvrering og navigasjon.Avdekke begrensninger og muligheter under vinterforholdFullstendig testet innen 15.04.2020