Christian Torset og Nordland SV:

Fikk ikke støtte til EØS-motstand på Fylkestinget

Nordland SV fremmet i dag en uttalelse i fylkestinget i Nordland der de oppfordret regjeringen til å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen til å si nei til innføring av European Labour Authority (ELA).

Christian Torset, leder i Nordland Nei til EU og Nordland SV  Foto: SV

Nyheter

– Såvidt vi kan se er dette den første folkevalgte forsamlingen som behandler ELA. Uttalelsen fikk støtte fra SV, Frp, Rødt, MDG og SP og falt, opplyser Torset i pressemeldinga.

– Fylkestinget i Nordland avviste torsdag en uttalelse fra SV om ELA – European Labour Authority - EUs arbeidsmyndighet. «Arbeidsmyndigheten er den siste i en lang rekke overnasjonale byråer som vil få direkte bestemmelsesrett over norske forhold», sier Christian Torset, leder i Nordland SV.

– Trussel

Den europeiske arbeidsmyndigheten vil ha som oppgave å harmonisere arbeidslivets lover og regler i EU- og EØS-land. Torset sier ELA er en direkte trussel mot norske arbeidsfolk:

– Det er det ingen tvil om. ELA skal blant annet avgjøre om norske tariffavtaler er i pakt med EUs regelverk. Vi så nylig at Høyesteretts avgjørelse om at verftsarbeidere i Norge skal ha reise kost og losji dekket, ble erklært ugyldig av ESA. ELA vil gi en lignende virking for alle sektorer. Dermed fortsetter EUs regler å spise seg inn i norsk arbeidsliv, stikk i strid med EØS-avtalens intensjon, sier Torset.

– Vekst i arbeidslivskriminalitet

Han sier videre at det de siste årene har vært en klar vekst i arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og Torset ser dette i sammenheng med EØS-avtalen.

– Vi får stadig flere eksempler på dette. Bygg og anlegg, transport, havnearbeid, verfts- og verkstedsarbeid, renhold. I alle disse bransjene ser vi at arbeids- og lønnsforhold er kraftig forverret, og at arbeidstakernes rettigheter blir undergravd. En harmonisering av regelverk og tariffavtaler med EU vil kunne medføre at denne utviklingen aksellerer.

Arbeidsmyndigheten ELA skal opp til behandling i Stortinget til våren, og det er fortsatt uklart om den vil få flertall. Uttalelsen oppfordret regjeringen til å benytte reservasjonsretten i EØS-avtalen til å si nei til ELA, og Torset beklagerover at uttalelsen ble nedstemt i Nordland fylkesting.