Senter for oljevern og marint miljø:

Utålmodig på Vesterålen sine vegner

– Lokaliteter og oppgaver i Hadsel på må på plass innen 2019, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth om Senter for oljevern og marint miljø (SOMM).

Siv Mossleth i Nordland Senterparti.  Foto: Thor Wiggo Skille, Nordland fylkeskommune

Nyheter

– Det er bra driften er kommet i gang i Svolvær. Men jeg registrerer at det er bare Ap, Sp, og SV som er opptatt av at også lokaliteter og oppgaver i Hadsel må på plass i løpet av 2019, sier Siv Mossleth, leder i Senterpartiets transportfraksjon og stortingsrepresentant fra Nordland.

I dialog med næringslivet

Transport- og kommunikasjonskomiteen har levert innstilling til den del av budsjettet som omhandler vårt ansvar, sier Mossleth i ei pressemelding.

Her kommer det fram at det settes av 27,3 mill. kroner til Senter for oljevern og marint miljø (SOMM). Senteret er lokalisert i Svolvær i Vågan kommune i Nordland, og startet opp i februar 2018.

Det er tverrpolitisk enighet om at SOMM skal fremme best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap innenfor sitt virkeområde, og skal være en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier, metoder og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling.

– Men i innstillinga kommer det tydelig fram at det er vi i opposisjonen som har ambisjoner for SOMM. Vi mener at senteret skal ha både nasjonale oppgaver og internasjonale ambisjoner. Samtidig ønsker vi at utviklinga av senteret skal skje i dialog med kommunene og regionalt næringsliv, sier Mossleth.

Pådriver for utvikling

Her er hele innstillinga for Oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen:

Komiteen viser til at det settes av 27,3 mill. kroner til Senter for oljevern og marint miljø (SOMM). Senteret er lokalisert i Svolvær i Vågan kommune i Nordland, og startet opp i februar 2018. Det skal også etableres virksomhet på Fiskebøl i Hadsel kommune i samme fylke.

Komiteen merker seg at senteret skal fremme best tilgjengelig vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap innenfor sitt virkeområde, og skal være en pådriver for utvikling av kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier, metoder og tiltak for oljevern og mot marin forsøpling.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at Senter for oljevern og marint miljø skal ha delt lokalisering mellom Svolvær i Vågan kommune (kompetansesenter) og Fiskebøl i Hadsel kommune (med tilhørende FoU/praktiske oppgaver). Den delen av SOMM som skal ligge i Vågan er på plass, og i løpet av 2019 må også lokaliteter og oppgaver i Hadsel på plass.

Internasjonale ambisjoner

SOMM skal ha nasjonale oppgaver og internasjonale ambisjoner. Gjennom samarbeid med relevante fagmyndigheter og aktører innen området skal senteret bidra til tilrettelegging for tiltak knyttet til oljevern og opprydding av marin plastforsøpling.

SOMM skal også ta ut potensialet knyttet til felles kunnskapsgrunnlag og nettverk mellom marin plastforsøpling og oljevern, samt gjenbruk av løsninger og overføringsverdi/spleiselag mellom de to tema der dette er hensiktsmessig, ifølge innstillinga.

SOMM skal være en bestiller og utfører av tjenester og produkter med nasjonalt behov, og med nasjonalt og internasjonalt markedspotensial. SOMM skal bidra til at det blir utviklet kommersielle tjenester og produkter innen oljevern og marin forsøpling. Utviklinga av senteret skal skje i dialog med kommunene og regionalt næringsliv.