Åpnet Oljevernsenteret:

– Eksempel på at ting ikke må ligge det sentrale østlandsområdet for å fungere

Mandag var det åpning av Senteret for oljevern og marint miljøsenter i Svolvær. Åpningen sto samferdselsminister Jon Georg Dale for.
Nyheter

–  Dette er eksemplet på at ting ikke må ligge på det sentrale østlandsområdet for å fungere. Vi er sikre på at vi skal rekruttere god og trygg kompetanse for å løse de utfordringene senteret skal løse, sa Dale i forbindelse med åpningen.

Han understreker videre at det er nødvendig med forskning og utvikling for å håndtere risikoen i oljeindustrien.

– Mye arbeid å gjøre, og uansett hva som skjer med utredningen av senteret på Fiskebøl, vil vi ha et senter for oljevern og marint miljø i nord. Dette løfter oss som land.

Klare med arealer

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik, som også var til stedet i forbindelse med åpningen, sa blant annet at hun og Vågan-ordføreren sto tilgjengelige for å dele gode råd ved behov.  Hun kom også inn på Fiskebøl og var klar på at de er forberedt på den videre gangen når det gjelder lokalisering av senteret.

– Vi står klare med arealer og har store forventninger til det videre samarbeidet, sa Aasvik.

Venter på konklusjon

Dale kunne imidlertid ikke si noe om hvor Fiskebøl-saken står nå.

– Vi venter på konklusjonen av utredningen som fremdeles er i gang, sier Aasvik

Senter for oljevern og marint miljø skal være et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling. Senteret skal arbeide med å samle og formidle kunnskap om oljevern og marin forsøpling. I tillegg er intensjonen å bidra til å utvikle metoder og teknologi innen opprydning etter oljeutslipp, og til å profesjonalisere arbeidet med opprydding av marin forsøpling.