Hålogalandsveien til 8 milliarder kroner er i rute

Etter at Hålogalandsbrua var åpnet, fikk samferdselsminister Jon Georg Dale en orientering om planarbeidet med den nye Hålogalandsveien Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

Samfunnsgevinsten med den nye veitraseen er kortere reisetid og større bo- og markedsregioner, noe både samferdselsminister Jon Georg Dale (til høyre) og prosjektdirektør i Statens vegvesen, Stein J. Johansen er fornøyd med. Foto: Per Jan Pedersen 

Nyheter

Ministeren og hans følge gjorde et stopp på Tjeldsundbrua Kro & Hotell der prosjektdirektør i Statens vegvesen, Stein J. Johansen, ga en oppdatering på OPS-prosjektet (offentlig/privat samarbeid).