Rekordhøye lønnskostnader i lakseoppdrett

På grunn av lus og sykdom, er kostnadene i lakseoppretten høyere en noensinne.

  Foto: NTB

Nyheter

I fjor økte kostnadene med halvannen krone per kilo til 37,40 kroner per kilo laks, som er dobbelt så mye som i bunnåret 2005. Det gjør at lakseoppdrettere med høyere kostnader enn gjennomsnittet, kan møte utfordringer om de skal klare å drive lønnsomt.

– Det har aldri vært så høyt før, sier forsker Audun Iversen i Nofima, til Dagens Næringsliv

Iversen er en av flere forskere som står bak en fersk rapport om kostnader i havbruk. Ifølge rapporten har lønnskostnadene blitt doblet i løpet av de siste fem årene. Årsakene til dette, ifølge Iversen, er blant annet sykdom og lakselus. Han peker på at utgifter til behandling av sykdom og lakselus finnes både i økte kostnader og i andre driftskostnader.

I fjor anslo forskerne at lakselus påførte oppdretterne kostnader og tap på mellom fem og seks milliarder kroner i året. Med høyere kostnader på lønn og andre utgifter tyder mye på at kostnadene til lakselus og sykdom fortsetter å stige. Iversen sier til Dagens Næringsliv at arbeidsinnsatsen har økt siden 2005, der de økte utgiftene primært er knyttet til sykdomsutfordringer.

– Normal lønnsvekst forklarer ikke mer enn 20 prosent av økningen, sier Iversen, som sammen med økonomer i Nofima og Kontali Analyse har gått gjennom havbruksnæringens regnskaper for 2017.