Sykefraværet gikk mest ned i Hadsel og mest opp i Øksnes

Selv om sykefraværet i Nordland går ned, har fylket fortsatt det laveste sykefraværet i landet.
Nyheter

Det legemeldte sykefraværet i Nordland var 6,1 prosent i 3. kvartal 2018. Sykefraværet er høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 7,9 prosent for kvinner i 3. kvartal 2018, og 4,7 prosent for menn.

Når det gjelder vesterålskommunene, er det særlig to som har noe høyere sykefraværsprosent i tredje kvartal enn de øvrige, nemlig Bø og Øksnes. Mens førstnevnte har den høyeste sykefraværsprosenten i tredje kvartal i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, har sykefraværet i kommunen likevel gått ned med 2,6 prosent.

Økning på sju prosent

Det legemeldte sykefraværet i Øksnes ligger på 8 prosent, som er en økning på 7,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Når det gjelder de øvrige vesterålskommunene, gikk sykefraværet mest ned i Hadsel, med en endringsprosent på 12,7 prosent. I de øvrige kommunene har det vært en liten økning. Den fulle oversikten over sykefraværet i alle vesterålskommunene i tredje kvartal, og endringene fra samme tid i fjor, ser du i tabellen under.

Har en jobb å gjøre

For landet for øvrig, er nedgangen i sykefraværet for kvinner på 0,5 prosent og menn 1,9 prosent, mens nedgangen i Nordland er på 3,0 prosent for kvinner og 6,5 prosent for menn.

–  Det er positivt at Nordland har nedgang i sykefraværet, men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få ytterligere nedgang, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i en pressemelding.

 – Denne jobben må gjøres i samarbeid med den sykmeldte, arbeidsgiver og sykmeldere. Vi i NAV vil målrette innsatsen mot de virksomheter som har høyest sykefravær, fortsetter Stavnes i pressemeldingen.

Eldre befolkning

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær, ifølge pressemeldingen. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.

Andelen gradert sykmeldte er 23 prosent i Nordland. Det er høyere andel graderte sykmeldinger for kvinner i Nordland (26,4 prosent) enn for menn (17,6 prosent). I landet som helhet er andel gradert sykmeldte på 21,5 prosent.


   Kommune                            2014    2015   2016   2017  2018    Endringsprosent

1866 Hadsel6,57,16,56,65,8-12,7
1867 Bø8,87,76,68,58,3-2,6
1868 Øksnes6,66,77,37,48,07,4
1870 Sortland - Suortá6,06,97,16,56,3-2,5
1871 Andøy6,05,14,75,65,5-2,2