Styreperioden vurdert utvidet uten varsel:

Full strid om Nord universitet - Jim syns det er udramatisk

I et møte mellom Kunnskapsdepartementet og de departementsoppnevnte styremedlemmene i Nord universitet, skal de ha blitt enige om å utvide styreperioden. De øvrige styremedlemmene og fagforeningene fikk ikke beskjed på forhånd.

Vesteråling Jim Simonsen Jenssen er student og styremedlem ved Nord universitet, samt politiker for Nordland Høyre og Unge Høyre.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Nyheter

Dette kommer fram i en sak hos NRK. Kanalen har snakket med flere styremedlemmer som reagerer på at de har fått beskjed om at styreperioden er utvidet uten at dette er behandla på ordinært vis.

Begrunnelsen for forlengelsen handler om at Nord universitet står overfor store utfordringer, og at departementet mener det er behov for kontinuitet i styret, skriver NRK. Og den skal ha kommet som et resultat av et møte mellom Kunnskapsdepartementet, styreleder Vigdis Moe Skarstein og fire andre styremedlemmer oppnevnt direkte av departementet.

Sterke reaksjoner: – Kupp

Hovedtillitsvalgt Ole Jakob Sørensen for Forskerforbundets medlemmer ved universitet reagerer sterkt.

– For det første er det lurt å bytte ut et styre, og dette er en demokratisk prosess som blir brutt. For det andre så mener vi at beslutningen er ulovlig, fordi er forlengelse må diskuteres med styrets medlemmer. Og det har ikke skjedd her, sier han til NRK.

Kanalen har også snakket med styremedlemmer som omtaler det hele som et kupp for å sikre sin egen posisjon i styret av de departementsvalgte.

– Jeg oppfatter dette som et rent kupp fra styrelederen. Styret trenger fornyelse, ikke mer av det gamle, sier medlemmet, som ønsker å være anonym, til NRK.

De som ikke ønsker å fortsette ut den utvida perioden kan melde fra om det.

Simonsen: – Udramatisk

Men ikke alle styremedlemmene syns dette er noe stort problem. I NRK-saka er det styremedlemmer som sier at de syns det var et godt grep, men gjerne skulle vært varslet.

Jim Simonsen Jenssen fra Sortland er selv student ved universitetet og også studentenes representant i styret. Han syns ikke det er grunn til å hisse seg opp over utvidelsen av styreperioden.

– At styreleder og de medlemmene som er oppnevnt av departementet (eksterne representanter) har møte med sin eier (departementet) synes ikke jeg er uvanlig. Så har departementet funnet det hensiktsmessig å vurdere en forlengelse, noe de har anledning til, bestemt i lov. Dette på bakgrunn av de store og tunge sakene universitetet står ovenfor i tiden fremover. Så skal universitetsstyret diskutere dette på torsdag, sier Jenssen.

Han påpeker at departementet kun har sagt at de vurderer å gjøre det, det er ikke gjort noe vedtak. Representantene kan selv velge om de stiller seg disponible til forlenget styreperiode.

– Jeg er valgt av studentene, så før mandag vil jeg høre fra dem hva de mener, sier Jenssen om hvorvidt han selv vil fortsette i en utvidet periode.

– Enig med departementet

Jenssen mener dette handler om hva eier (staten) mener er best for universitetet.

– Om det er det Kunnskapsdepartementet beslutter, da mener de at det er det riktige å gjøre for Nord Universitet.

Han støtter selv departementets betraktninger om at det bør være kontinuitet i styret.

– Kunnskapsdepartementet sine betrakninga er at det er viktig med kontinuitet, det synspunktet deler jeg. Vi skal behandle store saker som studiestedsstruktur og NOKUT-tilsyn, som dette styret allerede har begynt med og satt igang.