Vil kutte regionene i Statens vegvesen - fagforening advarer mot økt sentralisering

Vegdirektoratet foreslår å legge ned regionene i Statens vegvesen, skriver NRK. I stedet ønsker de en divisjonsmodell, men hvordan den blir seende ut, er uklart.

  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Det er NRK som omtaler forslaget Vegdirektoratet har utarbeidet, som skal overleveres Samferdselsdepartementet over nyttår. Modellen innebærer at de geografiske avdelingene avvikles, bekrefter veidirektør Terje Moe Gustavsen.

I stedet vil det opprettes divisjoner fordelt på felter - for eksempel én divisjon for riksvei eller veivedlikehold, og så videre. Forslaget betyr dermed at dagens regioner med sine regionkontorer vil legges ned. Fagforeninga til de ansatte i Statens Vegvesen advarer mot sentralisering.

– All erfaring viser at det blir mer sentralisering av makt med en divisjonsmodell. Det kan bety færre arbeidsplasser ute i distriktene. For oss er det viktig at vi har god veikompetanse i hele landet, sier Alf Edvard Masternes, leder i Forbundet for ledelse og teknikk til NRK.

Den nye organiseringa betyr at det ikke lenger vil være lokale avdelinger som har ansvar for veirprosjekter i den regionen. For eksempel har man i dag en region nord som hadde prosjektansvaret for Hålogalandsbrua. Masternes mener den nye organiseringa vil bety at avgjørelsene om prosjekter i for eksempel Nord-Norge vil tas i Oslo. Dette er ikke sikkert, sier Moe Gustavsen til NRK.

– Først og fremst kommer det an på hvor vi plasserer divisjonene. Det vil fortsatt være slik at vegvesenet har veldig mange som jobber rundt omkring i landet.

Moe Gustavsen setter omorganiseringa i sammenheng med regionreformen. Fra 2020 skal blant annet fylkesveiene overføres til de nye regionene.

Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener den nye organiseringa trolig vil føre til økt sentralisering. Han mener påstander om økt kvalitet ikke holder.

– Det er alltid argumentet, men vi trenger makt også i forvaltningen rundt omkring i landet, som også snakker lokalmiljøet og regionene sin sak. Og hvis det blir slik at alle med maktposisjon sitter i Oslo, så blir de lokale hensynene i Troms, Agder eller Hedmark glemt, sier Vedum til NRK.