Kystfiskarlaget og Fiskarlaget:

Uenige om snurrevadfelt under lofotfisket

Mens Nordland fylkes Fiskarlag tar til orde for eget snurrevadfelt under lofotfisket, avviser Kystfiskarlaget dette.

Illustrasjonsfoto  Foto: Folkebladet/Oddvar Nes

Nyheter

Flere bransjemedier, blant annet Kyst og fjord, har skrevet om de forskjellige uttalelsene om saken.

«Vil bidra til ro»

Styret i Nordland fylkes Fiskarlag hadde årsmøte 11. desember, og vedtok der en uttalelse om lofotfisket der det blant annet kommer fram at de ønsker eget snurrevadfelt.


Andværinger satser tungt på fiskeriene

Satser tungt på nye båter og ny slipp

Det investeres tungt i fiskeribedrifter i Andøy.

 

«Styret har tidligere foreslått at det etableres inntil 2 rene snurrevadfelt innenfor forskriftens virkeområde. Styret beklager at Fiskeridirektoratet ikke har tatt dette videre da det langt på vei ville ha bidratt til større ro omkring fisket i Lofoten.

Styret ber Fiskeridirektoratet derfor om å opprette to snurrevadfelt i Lofoten og sørge for å legitimere dette ved å involvere representanter fra garnflåten som sammen med snurrevadfiskere og en representant for Nordland Fylkes Fiskarlag kan vurdere koordinater for disse feltene,» står det i uttalelsen. Ellers fastslår de også at de er uenige med Fiskeridirektoratet om at all snurrevadfiske bør være forbudt om natten. Du kan lese hele uttalelsen gjengitt hos Kyst og fjord her.

«Skapte uro»

Kystfiskarlaget har derimot et helt annet syn på saka enn Fiskarlaget.

«Norges Kystfiskarlag sin erfaring var at Lofotfisket i 2018 i all hovedsak foregikk uten store konflikter mellom ulike bruksgrupper. Det oppsto imidlertid noe uro da Fiskeridirektoratet sendte ut høring om egne snurrevadfelt i det pågående fisket etter at ulike brukstyper hadde etablert seg på fiskefeltene,» skriver de i sin høringsuttalelse. De skriver videre at de er enige med direktoratet i at det ikke er behov for egne snurrevadfelter.

De støtter også et generelt forbud mot bruk av snurrevad mellom 20 og 06, slik direktoratet foreslår.

Du kan lese deres høringsuttalelse her.