– Jeg har aldri sett maken. På det meste var det fem meter snø i høyden

De enorme snømengdene som har falt i Lofoten den sista uka, har ført til stort behov for snørydding. Flere av brøytemannskapene er leid inn fra andre steder, inkludert Vesterålen.

Jørn Albrigtsen hadde mye å gjøre da han var i Lofoten forleden for å brøyte og rydde unna snø: 

Nyheter

– Det er virkelig ille. Folk er helt innesnødd, sier Jørn Albrigtsen, som sammen med Veronica Ellingsen ble leid inn fra bedriften Brødrene Jobsen, i Sortland. Brøyteduoen tilbrakte både tirsdag og onsdag i Lofoten-området

Da VOL snakket med Albrigtsen tirsdag, befant seg han seg på Vikten, omtrent 20 minutter fra Leknes. Han fortalte at hadde gått ras en rekke steder, noe som gjorde brøytearbeidet utfordrende. En av oppgavene i forbindelse med oppdraget, inkluderte å brøyte veien frem til en nesten nedsnødd tunnel.

– Det var fryktelig mye snø der. Men generelt så fyker og snør det godt her fortsatt. Enkelte steder har snøhøyden vært på hele fem meter. Da er det nødvendig å bruke hjullaster for å få den unna. Nå er det nesten i overkant. Vi bruker en hjullaster med fres, men det er ikke bare å frese i vei siden det befinner seg stein og røtter i rasområdene, sa han.


Innebærer risiko

Å brøyte i rasfarlige områder kan være risikabelt, noe brøytebilfirmaene tar høyde for.

– Vi fikk ikke lov til å brøyte etter at det var mørkt, på grunn av risikoen det kunne medføre. Når vi kjørte inn i rasene på dagtid, var ikke det lov uten at det sto en skredvakt. Vi som kjører er i tillegg utstyrt med skredvarslere, sier Albrigtsen til VOL torsdag.

Han forteller videre at geologer fra Statens vegvesen gjennomførte flere undersøkelser i rasutsatte områder, for å kartlegge risikoen for ras.

– Det gir en ekstra sikkerhet. Selv om det kan være en risiko å brøyte i slike områder, synes jeg at sikkerhetsopplegget var veldig bra da vi var der, sier Albrigtsen.

Imponert

Brøytebilsjåføren skryter ellers av lokale brøytesjåfører og lokale entreprenører i Lofoten, som han mener har gjort og fortsatt gjør en formidabel innsats.

– De er hjelpsomme og legger til rette. Her er det alle mann på dekk. Jeg synes er givende å hjelpe til, slår Jørn Albrigtsen fast, før han legger til:

– Vi er veldig imponert over at Statens vegvesen og entreprenøren Alf Brekken, har klart å koordinere alt med tanke på hvor mange som var ute i arbeid. Det er beundringsverdig. For selv om snømengdene ikke ser så ille ut for folk flest når man ser det på tv, så er det noe helt annet i virkeligheten.