Mikalsen glad for enstemmig vedtak om Ofotbanen

Nordland Fylkesting var i dag enstemmige om Ofotbanen.

Arne Ivar Mikalsen i Nordland Venstre. ARKIVFOTO 

Nyheter

– Jeg er glad for enstemmighet på vår uttalelse om Ofotbanen, sier fylkestingspolitiker Arne Ivar Mikalsen.

I dag ble det nemlig enstemmig vedtatt i Nordland Fylkesting å sende en uttalelse til Storting og Regjering. I forslaget ber de om at Ofotbanen prioriteres.


Hele uttalelsen

13. Uttalelse fra Venstre, Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti  og  Miljøpartiet De Grønne - Ofotbanen må prioriteres

Ofotbanen utgjør 1% av Norges jernbanenett, men tar hånd om hele 62% av alt gods som fraktes på norske jernbaner. I NTP 2018-2029 er det avsatt kr. 18 milliarder kroner til en «jernbane-gods-pakke.» 

Nordland fylkesting mener tiden nå er inne for et løft for Norges viktigste jernbanelinje for gods, og ber om at Ofotbanen gis prioritet når disse midlene skal fordeles. Store deler av landsdelens dagligvarer kommer i dag med jernbane inn til Narvik, returlasten er fisk ut til verden.. Godsmengden er økende, som igjen har ført til kapasitetsproblemer. Ofotbanen har et godt økonomisk grunnlag med god retningsbalanse på godstransporten. Ofotbanen kan vise til miljøriktig drift ved at den er elektrifisert og på veien ned til Narvik leveres det overskuddsstrøm inn på det lokale nettet. En historisk satsing på jernbane, må også bety satsing på Ofotbanen. 

Nordland Fylkesting ber regjering og Storting øke tempoet på utbyggingen av nødvendig kapasitet på Ofotbanen

May Valle V

Beate Bø Nilsen H

Kurt Jenssen Sp

Bjørnar Skjæran  Ap

Marius Meisfjord Jøsevold SV

Espen Benjaminsen  MDG


 

– Dette er et tydelig signal inn mot Regjering og Storting. Nordland Venstre foreslo uttalelsen i forståelsen av hvor viktig det nå er å få på plass mer dobbeltspor. Dette må nå på plass for å ta unna den kommende veksten på gods, i begge retninger. Skal malmen skipes ut i større omfang, samt fisk sendes ut i stadig større mengder, så må økt kapasitet tilføres. Raskt, utdyper Mikalsen.

– Det samme gjelder det stadig økende mengden gods, av særlig dagligvarer inn over Narvik, til hele Nord-Norge, legger Mikalsen til.