Setter inn ekstra båt i årets loddetokt

Sildelaget har søkt om en ekstra båt i årets loddetokt, og det har nå fiskeriminister Harald T. Nesvik gitt grønt lys for.

  Foto: Johan Wildhagen

Nyheter

– Lodda er en nøkkelart i Barentshavet. Vi trenger mer kunnskap. Derfor ønsker jeg å styrke loddetoktet, i tråd med næringens ønske, sier Nesvik i en pressemelding.

Kan bruke inntil 1,2 millioner

Før helgen søkte Norges Sildesalgslag om å kunne bruke inndratte midler til en ekstra letebåt i årets loddetokt. Da det er spesielle vilkår knyttet til bruk av inndratte midler, må nærings- og fiskeridepartementet godkjenne at pengene brukes til det formålet.

Departementet innvilget søknaden, og dermed kan Sildelaget bruke inntil 1,2 millioner kroner til finansiering av en ekstra båt.

Ikke loddefiske i 2019

Det er Havforskningsinstituttet som er faglig ansvarlig for loddetoktet, som starter 28. februar.

Lodde er en fisk som er en viktig del av økosystemet, og mange arter har lodde på menyen, blant andre torsken. Bestanden av lodde har variert over tid, og grunnet lav bestand og dens viktige rolle i økosystemet, ble det ikke åpnet for loddefiske i 2019.