Ny forskrift:

Regulerer tilskudd til historiske pensjonskostnader

Kongen i statsråd har fastsatt en forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialhelsetjeneste og statlige barnevernstjenester.

Helseminister Bent Høie (H).   Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nyheter

Dette fremkommer i en pressemelding fra helse- og omsorgsdepartementet og barne- og likestillingsdepartementet.

– Jeg er glad for at Stortinget har vedtatt en lov som bedrer rammevilkårene for ideelle virksomheter. Regjeringen følger nå opp med forskrift og en ny runde med høring for å sikre et klart regelverk på et komplisert område, sier helseminister Bent Høie.

Bevilget 60 millioner

Denne forskriften er et oppfølgingsledd av Stortingsvedtaket 19. februar i år av lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning.

Tilskuddet skal dekke kostnader til fremtidige pensjonsutbetalinger, men som skyldes ansattes opparbeiding av rettigheter til et garantert pensjonsnivå før 2019. Dette kalles historiske pensjonskostnader, og bevillingen i statsbudsjettet for 2019 er på 60 millioner kroner.

Skal på høring

Regler om rett til tilskudd og krav til søknad gis blant annet i forskriften, men disse er ikke fullstendige. Helse- og omsorgsdepartementet tar derfor om i løpet av kort tid sikte på å sende utfyllende bestemmelser om beregning av tilskuddet på høring. For å gi søkerne god tid til å forberede seg og legge til rette for en effektiv søknadsbehandling i år, vedtas forskriften likevel nå.

Den praktiske forvaltningen av tilskuddsordningen skal Helsedirektoratet bruke årets første halvår til å forberede.