Negotia Ung: - Behov for mer kunnskap om organisert arbeidsliv

Forleden var det debatt på dagsnyttatten om man i skolen burde har mer opplæring om det organiserte arbeidslivet. Sosialistisk ungdom og Fremskrittspartiets ungdom hadde ulikt syn på saken.

– Unge arbeidstakere har for liten kunnskap om generelle rettigheter i arbeidslivet, sier nestleder i Negotia Ung, Stig Are Bø, som vil ha opplæring inn i de nye læreplanene.   Foto: Pressefoto

Nyheter

– Negotia Ung mener det er behov for mer kunnskap i skolen om det organiserte arbeidslivet. Alene det faktum at man i debatten kun snakket om arbeidstakerorganisasjoner med partitilknytning viser at kunnskapsnivået må heves, sier Stig Arne Bøe, nestleder i Negotia Ung i ei pressemelding.

Liten kunnskap om rettigheter i arbeidslivet

Organisasjonsgraden i arbeidslivet har vært svakt dalende de siste årene.

Både regjeringen og arbeidslivets parter er opptatt av å øke organisasjonsgraden. Et innspill i denne sammenheng ble nylig diskutert på dagsnyttatten. Nemlig om man i skolen skal styrke opplæringen om det organiserte arbeidslivet.

– Negotia Ung representerer unge arbeidstakere i privat sektor over hele landet. Tilbakemeldinger vi får er at mange har liten kunnskap ikke bare om generelle rettigheter i arbeidslivet, men også om hvordan det organiserte arbeidslivet fungerer. Kunnskapen er også lav når det gjelder samarbeidet mellom arbeidslivets parter og hvem de faktisk er, sier Stig Arne Bøe.

– Alene det faktum at representanter fra de politiske ungdomsorganisasjonene kunne sitte i studio og snakke om dette kun med omtale av en partitilknyttet hovedorganisasjon, viser at kunnskapsbehovet er stort. Som alle YS-forbund er Negotia partipolitisk uavhengig - noe som er viktig for mange arbeidstakere.

Bør innarbeides i de nye læreplanene

– En mangel i norsk skole har vært god nok plan for læring om det organiserte arbeidslivet knyttet til bedriftsdemokrati, samarbeid og medbestemmelse. Om få uker skal visstnok Utdanningsdirektoratet sende på høring forslag til nye læreplaner. Der vil det være viktig se på om læremålene ivaretar dette behovet, sier Negotia Ung-nestlederen.

– Det handler om å skape forståelse for hvilke rettigheter man har i arbeidslivet, hvilke mekanismer som fungerer for lønnsdannelse i Norge og hvordan trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene bidrar med samfunnsansvar i store reformprosesser.

– Mange tror at arbeidstidsbestemmelser, femte ferieuke og sykefraværsarbeid er kommet av seg selv. Det er feil. Mye av dette er et resultat av prosesser og medbestemmelse som over tid har skjedd i norsk arbeidsliv. Dette er det viktig at kommende arbeidstakere får grunnleggende opplæring om, avslutter Bøe.