Øker støtten til kvalifikasjonspass for flyktninger

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) øker støtten til kvalifikasjonspass fra 550.000 kroner til én million kroner. Neste steg i prosessen er å gjøre løsningen global.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).  Foto: NTB Scanpix/Ole Berg-Rusten

Nyheter

Mange flyktninger får ikke tatt med seg papirer og vitnemål på flukt. Uten disse blir det vanskelig å utdanne seg videre og få jobb.

– Kvalifikasjonspasset gir flyktninger mulighet til å bruke kompetansen sin i en ny livssituasjon, til beste både for personen selv og for samfunnet, sier Nybø i en pressemelding.

Har fått opptak til universitet

Kvalifikasjonspasset innebærer at de som mangler papirer og vitnemål kan få en midlertidig vurdering av kvalifikasjoner og utdanning.

– Målet er at kvalifikasjonspasset skal gi flyktningene muligheter på arbeidsmarkedet eller til videre studier, sier Nybø.

Det er så langt 249 personer som har fått innvilget et slikt pass, og ved utgangen av 2018 hadde 21 av disse fått opptak til universitetsstudier basert på sitt kvalifikasjonspass. Prosjektet har til nå i en pilotfase, og skal nå ut i en større skala. Nybø sier at mulighetene for å skalere opp prosjektet er en av årsakene til at de nå bevilger mer penger. Dette slik at flere kan få kvalifikasjonspass.

Økende kapasitet

Prosjektets idé kom, i samarbeid med deres engelske søsterkontor, fra NOKUT. Totalt deltar ni land med eksperter som kan gjennomføre evalueringer. Kapasiteten til å gi enda flere flyktninger denne muligheten øker stadig.

– Kvalifikasjonspass-prosjektet har potensial til å kunne hjelpe flyktninger i alle deler av verden, ikke bare i Europa. Derfor har jeg begynt å diskutere med Europarådet og UNESCO om vi sammen kan gjøre dette til et globalt prosjekt og få med oss andre land som også ser det store potensialet i dette. Jeg har foreløpig fått veldig positive tilbakemeldinger på dette, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.