Legger om flypassasjeravgiften fra 1. april

I dag har Finansdepartementet fattet et vedtak om at flypassasjeravgiften skal legges om 1. april i år. Dermed blir det billigere å fly innad i Norge og Europa, men dyrere å fly til destinasjoner utenfor Europa.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Dette meldes i en pressemelding fra departementet.

Per dags dato har flypassasjeravgiften kun én sats på 84 kroner for alle flyvninger fa norske lufthavner. Denne avgiften er den samme uansett hvor langt du flyr.

Med omleggingen blir det to satser, som avhenger av destinasjonen.

Stortinget vedtok i behandlingen av statsbudsjettet for 2019 at det ved en omlegging skulle bli to satser. Disse avhenger av destinasjonen man flyr til:

  • For de som reiser innad i Europa, reduseres satsen til 75 kroner per passasjer.
  • For andre flyvninger øker satsen til 200 kroner.

Dette trer i kraft 1. april.

Hvilke land som får redusert sats på 75 kroner per passasjer, kan du se her.