Daglig leder erkjente underslag mot sortlandsfirma - må i fengsel

En mann tilsto å ha tilegnet seg midler fra firma på Sortland.
Nyheter

I en tilståelsesdom fra Vesterålen tingrett kommer det frem at en mann tilsto å ha uberettiget tilegnet seg økonomiske fordeler på til sammen 104.292,50 kroner fra et firma i Vesterålen.

Mannen sto tiltalt for å ha tilgegnet seg pengene i en periode fra 1. september 2014 til 1. juni 2017 mens han var daglig leder i firmaet. Måten midlene ble tilegnet var å beholde varer og gjenstander som var betalt av selskapet og ved å dobbeltføre utgifter på egne reiseregninger.

Den tidligere daglige lederen tilsto forholdet i politiavhør og denne tilståelsen ble tillagt formildende vekt i domsfellelsen.

I dommen kommer det frem at økonomisk utroskap i størrelsen kroner 100.000 vurderes som grovt. Utgangspunktet er at straffen skal være ubetinget fengsel, men grunnet at mannen tilsto, samt at saken har hatt et langt tidsløp og lang behandlingsstid i rettssystemet, ble deler av fengselsdommen gjort betinget.

Mannen ble dømt til å erstatte firmaet for summen han hadde tilegnet seg, og ble dømt til fengsel i 60 dager. 30 dager av straffen utsettes i mehold av straffelovens paragraf 34 med en prøvetid på to år.

Mannen må erstatte summen han tilegnet seg innen to uker etter dommen.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.