Høyres landsmøte:

Høyre vil tillate mer bygging i strandsonen

Høyre vil gi kommunene større frihet til å gi dispensasjon til bygging i strandsonen.
Nyheter

Det vedtok partiet på landsmøtet på Gardermoen fredag, etter forslag fra Vestland Høyre.

I uttalelsen heter det at Høyre vil «revidere statlige retningslinjer med sikte på å gi kommunene større frihet til å gi dispensasjon til bygging i strandsonen, slik at det blir større lokal handlefrihet».

Strandsonen i Norge har et generelt byggeforbud i en 100-meterssone langs kysten som har som formål å sikre allemannsretten. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever spesiell dispensasjon.

(©NTB)