Fiskeriminister Harald T. Nesvik:

Åpner for kommersielt fiske av rødåte  

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) mener de nå har nok kunnskap til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte. – Det vil legge til rette for ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser, sier han.
Nyheter

Dette melder ministeren i en pressemelding.

Rødåte er et dyreplankton og spiller en stor rolle i de marine økosystemene i norske havområder, spesielt i Norskehavet. Arten er også veldig viktig føde for flere sentrale fiskebestander.

– Jeg har valgt en forsiktig tilnærming i kvotefastsettelsen fordi rødåte er en nøkkelart i økosystemet, særlig i de mest kystnære områdene, sier Nesvik.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik.  Foto: Arkivfoto

 

Mange bruksområder

Foreløpig er rødåten lite utnyttet i Norge, men grunnet stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold har den et kommersielt potensial. Dyreplanktonet kan blant annet brukes i kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel.

– Det er et mål at regelverket legger til rette for nytenkning og innovasjon. Det vil bli lyst ut blant annet fem høstingstillatelser til selskaper som ikke fyller aktivitetskravet i deltakerloven. Det vil være en forutsetning at disse selskapene legger til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge, sier Nesvik.

Delte meninger

Ifølge Fiskeribladet er fiskeridirektør Liv Holmefjord positiv til vedtaket.

– Jeg er fornøyd med at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt forskrifter som åpner opp for kommersiell høsting av rødåte. De nye forskriftene er i all hovedsak i tråd med det som ble foreslått i Fiskeridirektoratets forslag til forvaltningsplan for rødåte, sier hun.

En som ikke er like fornøyd er leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

– Dette er skremmende dumt. Rødåta er det helt basale i havet og for torskeyngelen. Hvis regjeringen gjør dette, bryter de med føre-var-prinsippet, sier han til Fiskeribladet.