De nye hurtigruteskipene får plass til å ta med biler

Flere har spekulert i om de nye kystruteskipene til Havila, vil ha bilkapasitet, siden det ikke var lagt inn i anbudet.
Nyheter

Mandag kom svaret, for da meldte Havila Kystruten at det blir plass til å ta med biler ombord.


Hurtigruten vurderer å droppe bilkapasiteten:

Hurtigruten vurderer å droppe bilkapasiteten: – Endelig beslutning er ikke tatt

Havila Kystruten AS og Hurtigruten deler den neste kystrute-avtalen mellom seg når dagens anbudsrunde går ut i 2021. De nye kystruteskipene til Havila skal produseres uten fasiliteter for transport og av biler, mens Hurtigruten fremdeles er i tenkeboksen på om de skal videreføre biltransport.


Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, forteller at de har lagt vekt på å kombinere teknisk gode løsninger om bord, med praktiske løsninger for de reisende.

– På den måten får vi god plass både til batteripakkene og frakt av biler og gods, slik at vi kan gi reisende og folk langs kysten et best mulig tilbud, sier Myrvoll i en pressemelding.

– Skal gå opp

Kystrutebåtene er 123 meter lange og 22 meter brede, og får plass til å ta med ni biler og 190 paller på kystruta mellom Bergen og Kirkenes. På spørsmål om hvorfor de landet på akkurat ni biler, sier direktøren.

– Det er en totalitet som skal gå opp, både når det gjelder antall paller og hvor mange biler det er plass til. At det ble ni, er en prioritering som ble gjort ut fra disse kriteriene, sier han til VOL.

Når det gjelder dagens hurtigruteskip, er det plass til å ta med opp til 30 - 35 biler på de største skipene.

Stort ønske

Myrvoll understreker at det ikke var krav til bilkapasitet i anbudet, men forteller at konsernet fikk såpass mange tilbakemeldinger på at ønsket om bilkapasitet var veldig stort.

– Hvert år blir det fraktet 25.000 biler med skipene som seiler kystruten. Vi fanget raskt opp at ønske om bilplass var sterkt hos mange. Folk langs kysten har forventninger til at man kan ta med seg biler ombord på Hurtigruten, og det valgte vi å lytte til, sier han til VOL.

Nesten 500 sengeplasser

I tillegg til mannskap på 76 personer, får Havila sine kystruter 468 sengeplasser for passasjerer og i tillegg til plass til 172 dagsreisende.

Havila Capella, Havila Castor, Havila Polaris og Havila Pollux, er navnet på de fire kystrutene. Med verdens største batteripakker om bord, i tillegg til ny teknologi på flere områder, blir skipene de mest miljøvennlige som seiler langs kysten.