Politimesteren i Nordland:

Tar narkobeslag og hasjrøyking til tingretten

Politimesteren i Nordland mener at et beslag av 175 gram hasj og hasjrøyking kvalifiserer for behandling i Vesterålen tingrett.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Nyheter

Av tiltalebeslutningen datert 21. desember i fjor, går det fram at en mann i midten av 20-årene fra Sortland må i tingretten for å svare for ulovlig oppbevaring av narkotika.