Nå er dette forbudt over hele landet

I dag 15. april innføres generelt bålforbud i Norge. Da blir det forbudt å tenne opp bål og grill i og ved skog og annen utmark.
Nyheter

Hovedproblemet ligger mest på sørligere breddegrader av landet. Hvor skogbunnen fort blir veldig tørr om våren. Sammen med gammel kvist på bakken, tørt kratt og vind, øker dette brannfaren.

Dette gjelder for Nord-Norge også, selv om vi foreløpig ligger «druknet i snø» denne våren. Men forskriftene bryr seg ikke så mye om været. Det skal regne bra mye, før man kan tenne bål over alt. Forskriftene sier imidlertid litt om topografi. Et forbud har sine unntak.

Selv om det er generelt bålforbud, har du selvsagt lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Det skal likevel svært mye nedbør til for at det skal gjelde, hvis det er gress, busker eller trær i nærheten av ilden.

Er man uheldig og uaktsom, og starter en brann i terrenget, kan man i teorien straffes med bot, fengsel, og/eller bli erstatningspliktig.

Det generelle bålforbudet varer fram til 15. september.

Hva som er tillatt av åpen ild i forbudsperioden, er for øvrig regulert gjennom forskrift i den enkelte kommune. Ønsker man å brenne utover det som er regulert, må man ta kontakt med kommunen.


Tips til trygg bålbrenning:
  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.