Spilte inn Hålogalandsveien på Frps-landsmøte

Under helgens landsmøte i Fremskrittspartiet, fikk delegasjonen fra Nordland et møte med Transport- og kommunikasjonsfraksjonen i FrP. Der spilte de inn to prosjekter som de mener Nye Veier må få utbyggingsansvar for.
Nyheter

Disse prosjektene er E6 Sørfold – Bogenes, inkludert sørfoldtunnelene, og Hålogalandsveien.

Ser bare fordeler

Dagfinn Olsen (FrP) sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, og var til stedet på møtet. Han støtter seg til sitt eget fylkeslag og mener at dette er gode prosjekter å spille inn i prosessen med rulleringen av nasjonal transportplan.

– I forbindelse med Nasjonal transportplan er det naturlig at Hålogalandsveien blir løftet inn. Det er to elementer i det: Nye Veier, når de gjennomfører prosjektene sine, har en besparelse på 20 prosent i snitt sammenlignet med Statens vegvesen, i tillegg til at gjennomføringshastigheten har blitt halvert. Det er jo en mulighet for at kostnaden på prosjektet går såpass mye opp at det ikke blir finansiert. Prislappen på Hålogalandsveien i NTP, er 8,3 milliarder kroner, som kan være nok til at de ikke blir noe av. Derfor er det viktig å sikre at prisen blir lavest mulig og fremdriften i byggingen skjer raskest mulig, sier Olsen til VOL.


Nye Veier AS

Nye Veier AS er et norsk statsaksjeselskap stiftet i 2015. Fra første januar 2016 ansvaret for utbygging og drift av visse motorveier fra Statens vegvesen.

Selskapet er etablert som en byggherreorganisasjon og har blant annet ansvar for å bygge ut Europavei 39 mellom Kristiansand og Ålgård, Europavei 18 og Europavei 6 i Trøndelag og Mjøsregionen.

 

Viktig med innspill

Fraksjonsleder for FrPs transport- og kommunikasjonsfraksjon, Morten Stordalen (FrP) var med på møtet med Nordland FrP hvor han snakket varmt om Nye Veier. Han mener det er viktig at fylkespolitikerne kommer med innspill til Stortinget nå fremover;

–  Nye Veier skal nå få ansvaret for flere prosjekter. Da er det viktig at vi tar imot innspill fra våre folk der ute om veiprosjekter som kan være aktuelle for Nye Veier å gjennomføre. Dette vil vi ta med oss i vårt videre arbeid og også spille det inn til vår samferdselsminister, sier han i en pressemelding.