Foreslår bussrute-kutt i Vesterålen

Fylkeskommunen foreslår flere kutt i bussruter i Vesterålen, og ber nå om høringsinnspill fra samtlige kommuner i regionen.

Busstrafikk: Det foreslås kutt i flere bussruter i regionen.  Foto: Vidar Eliassen

Nyheter

I forbindelse med oppstart av nytt bussanbud i Lofoten og Vesterålen 1. januar 2021 foreslås det å redusere noe av tilbudet i kommunene Lødingen, Andøy, Bø, Hadsel og Sortland.

Enkelte turer mellom Sortland og Melbu, Steine, Andenes, Kaljord og Lødingen på formiddag og sen ettermiddag vurderes redusert eller fjernet i fylkeskommunens forslag.

– Avgangene som vurderes tatt bort har lavt belegg og noe av transportbehovet foreslås løst med alternative ruter og transportmidler. Lovpålagt skoleskyss og dagpendling vil ikke bli berørt av eventuelle endringer, heter det i høringsforslaget.

Redusert eller avviklet

Følgende turer mandag til fredag vurderes redusert eller avviklet:

  • 18-802 Fra Lødingen til Sortland 09:00, fra Sortland til Lødingen 11:50
  • 18-821 Fra Kaljord til Sortland 08:35, fra Sortland til Kaljord 12:10
  • 18-833 Fra Melbu til Stokmarknes 11:50, fra Stokmarknes til Melbu 12:35

På strekningen Sortland – Andenes og Sortland – Steine vurderes det å redusere fra fire til tre daglige avganger og fylket ber derfor om innspill på hvordan tilbudet kan reduseres med minst mulige konsekvenser.

Ikke med ferga

I dag er det enkelte direkte avganger med buss mellom Sortland/Stokmarknes og Svolvær. Det er også to daglige forbindelser mellom Sortland og Svolvær over Gullesfjordbotn.

– Samferdselsavdelingen foreslår å endre dette slik at bussene ikke går med ferja, samtidig som det videreføres 3-4 daglige reisemuligheter fra Vesterålen til Svolvær. Passasjerene må uansett ut av bussen under overfarten på den aktuelle strekningen, slik at ulempen med bussbytte er relativt sett liten, heter det i forslaget.

Gjøres permanent

Utvidelsene i sommerruten på Lofotekspressen mellom Vesterålen, Lofoten og Narvik foreslås gjort permanent, noe som betyr fire daglige avganger til Narvik, Harstad og Evenes.

Fylkeskommunen imøteser høringsinnspill til foreslåtte endringer innen 27.mai 2019. Høringsinnspillene vil bli vurdert i forbindelse med den politiske behandlingen av ruteendringene.