Registrerer gåsetrekket

I perioden 20. – 22. mai vil det bli ekskrementtelling fra gås i Hadsel, Sortland, Øksnes og Andøy.

Grågås i Valan på Andøya.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Målsettinga er å få oversikt over alle arealene det ble søkt om tilskudd til i 2018. Registreringa foregår ved at det telles ekskrement i sirkler med radius 2 meter, jevnt fordelt utover berørte arealer.

Dette betyr at teller må ha anledning til å parkere i nærheten av arealet, men det skal skje på en slik måte at det ikke fører til ulempe for grunneier eller andre. Grunneiere vil ikke bli kontaktet på forhånd.


 

Fra 1. til 20. mai vil det også foregå registrering av gåsetrekket, og avlesing av ringmerking, fram til gåsa forlater ca. 20. mai.

Resultatet av årets telling vil inngå i fastsettingen av tilskuddssatser for 2019.