Ønsker å legge midlertidig base for ambulansehelikopter til Harstad

Det blir for dyrt å bygge en midlertidig ambulansehelikopterbase ved Trøsen i Skånland som planlagt. Luftambulansetjenesten HF ønsker derfor å leie lokaler hos Heli-Team AS i Harstad i stedet. Midlertidig base skal huse mannskap og helikopter frem til ny permanent base for Sør-Toms og nordre Nordland er på plass om to til tre år.

Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix. 

Nyheter

Dette melder Luftambulansetjenesten HF i ei pressemelding.

Luftambulansetjenesten HF har i samarbeid med Helse Nord RHF startet en utredning som skal foreslå hvor permanent ambulansehelikopterbase for Sør-Troms og nordre Nordland bør plasseres. I opprinnelig vedtak skulle det bygges en permanent base inne på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Etter hvert viste det seg at Avinor ikke hadde egnet tomt å tilby. I tillegg trenger Forsvaret selv de lokalene luftambulansetjenesten nå leier og bruker som base inne på lufthavna. Fra og med 15. august i år må derfor tjenesten over i en midlertidig løsning frem til permanent ambulansehelikopterbase er bygget et annet sted i regionen.


Gir tillatelse til helikopterbase

Luftfartstilsynet gir Luftambulansetjenesten HF tommel opp for å lage en midlertidig helikopterbase i Skånland.

 

Trøsen ble for dyr

– Siden i fjor høst har Luftambulansetjenesten HF jobbet målrettet med å få etablert en midlertidig ambulansehelikopterbase på Trøsen i Skånland like nord for dagens base på Evenes. Trøsen var vårt førstevalg fordi så kort flytting knapt ville påvirket innarbeidet erfaring med tidsbruk, flyruter, rutiner og samhandlingsmønster med andre deler av helsevesenet. Sammen med Skånland kommune, Avinor, Luftfartstilsynet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Norsk Luftambulanse AS har vi lagt ned mye tid og krefter på å få dette til, skriver Luftambulansetjenesten HF i pressemeldinga.

Men interessen fra bygg og anleggsbransjen viste seg å være lav.

– Kun én aktør for hver av de tre anbudskonkurransene våre, grunnarbeid og landingsplass, oppføring og leie av hangar og oppføring og leie av boligbrakker, la inn pristilbud. Uten reell konkurranse i noen del av prosjektet ble prisen for basen mer enn dobbelt så dyr som forventet.


Ny frist for helikopterbase

Hvor ny fast base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland skal ligge, avgjøres til 20. september.

 

Ønsker å leie i Harstad

Av hensyn til andre pasienttilbud trenger Helse Nord RHF og Luftambulansetjenesten HF en løsning som koster mindre. Luftambulansetjenesten HF har derfor innledet samtaler med det private helikopterselskapet Heli-Team AS med tanke på å leie basefasiliteter hos dem.

– Deres base ligger på østsiden av Harstad by, cirka ti minutters flytid rett nord for Trøsen. Fra medisinsk og operativt hold ansees ikke plasseringen som optimal, men likevel som en akseptabel løsning for en begrenset tidsperiode på maksimalt tre år.

Ifølge pressemeldingen er Heli-Team AS har en godkjent og veletablert landingsplass med konsesjon for tilstrekkelig mange flybevegelser til at ambulansehelikopteret kan operere derfra uten en større godkjenningsprosess. Dersom Luftambulansetjenesten HF og Heli-Team AS blir enige om en avtale legges den midlertidige ambulansehelikopterbasen til Harstad i løpet av sommeren.

Forstår frustrasjonen

Luftambulansetjenesten HF skriver i pressemeldingen at de har forståelse for at deres felles beslutning som er økonomisk motivert både skaper skuffelse og frustrasjon.

– Vi og prosjektgruppa vår ønsker å takke alle som har jobbet hardt og målrettet med å realisere Trøsen som midlertidig base for ambulansehelikopteret i regionen. Særlig gjelder dette Skånland kommune og Skånland og omegn idrettsforening som har møtt oss på en svært konstruktiv måte. Vi vil også berømme Luftfartstilsynet, Avinor og vår operatør NLA AS som har fremskyndet og prioritert dette prosjektet for å få alle godkjenninger for Trøsen på plass så raskt som overhodet mulig.