Mikalsen fornøyd med 25 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

I revidert nasjonalbudsjett setter regjeringen av midler til fylkeskommunene for å gjøre hurtigbåter utslippsfrie.

Arne Ivar Mikalsen, Venstre.  Foto: Simen Vangen

Nyheter

– Det er mange anbud som skal ut de nærmeste årene, sier Arne Ivar Mikalsen Fylkestingsrepresentant for Venstre i ei pressemelding.

Fergene langs kysten er gradvis i ferd med å bli utslippsfrie, fra diesel til batteridrift.

– Nå tiden er kommet for å gjøre det samme med hurtigbåtene, dem har vi som kjent mange av i Nordland, sier han.

– Norge har mange elbiler, etterhvert også elektriske ferger. Nå trenger vi en el-revolusjon på tungtransport og hurtigbåter, sier venstrerepresentanten fra Vesterålen.

I løpet av tre år vil om lag 80 norske ferger ha batteri om bord. Og i går, mandag 13. mai slapp Hurtigruten nyheten om at de har bestilt to elektriske katamaraner for transport av turister på Svalbard og i Lofoten. Disse skal være i drift fra 2020, sier Mikalsen. Nå skjer ting fort. Vi vil at det fortsetter slik, derfor denne ekstra bevilgningen

– I årene fremover er det mange anbud på hurtigbåtruter som skal ut, også i Nordland. Vi foreslår nå å opprette en midlertidig øremerket satsing som skal støtte omleggingen enten til batteridrift eller hydrogen, sier Mikalsen, som påpeker det er helt nødvendig å redusere transportutslippene med 50 prosent før 2030.

Også bredbånd

Regjeringen setter av 50 millioner kroner for å opprettholde bredbåndstilgangen i Norge mens Telenor faser ut kobbernettet.

I vinter har det vært reaksjoner på at folk i utkantstrøk kunne bli sittende uten internett på grunn av utfasingen. Reaksjonene er forståelig. Da god internettilgang er helt nødvendig og en selvfølge i vårt samfunn, sier Arne Ivar Mikalsen, Fylkestingsrepresentant for Venstre. 

Bredbåndstilbudet har blitt bedre de siste årene, høyhastighetsnett er nå tilgjengelig for en millioner flere nordmenn, enn for fem år siden. I tillegg har vi verdens raskeste mobilnett, og nesten hele befolkningen har tilgang til 4G, sier Fylkestingsrepresentant Arne Ivar Mikalsen (V)

– Alle vet at digitalisering har pågått lenge, og kommer til å bli enda viktigere fremover. Da er vi helt nødt  til å kunne tilby høyhastighetsnett der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut, påpeker han.

Til sammen foreslår regjeringen nå et tilskudd til bredbånd på om lag 250 millioner kroner i 2019, 100 millioner kroner mer enn i fjor. Dette kommer i revidert statsbudsjett.

De 50 ekstra millionene skal gå til utbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bygge ut og til å koble opp husstander og virksomheter som vil bli berørt av avviklingen av det gamle kobbernettet.

Folk vil ikke bli uten nett

Telenor varselet tidligere i år mer enn 100.000 husstander om at de  vil slutte med vedlikehold og feilretting av kobbernettet. Årsaken er at kobbernettet skal erstattes med fiber og mobil.

De fleste i landet vil i denne perioden kunne benytte seg av 4G-nettet som erstatning hvis kobbernettet svikter, men for omlag 1.000 husstander var heller ikke dette noe alternativ. De risikerte derfor å stå uten nettilgang.

Dette scenariet ikke vil bli skje. Grunnen er at Telenor har snudd.

– Selskapet har presisert at de vil fortsette feilretting i kobbernettet i de områdene av landet hvor det ikke finnes tilfredsstillende alternativer, og det er bra, sier Mikalsen